Suomi

Esimerkkejä asiakasratkaisuistamme kuntasektorilla 

KPMG:llä on kokemusta julkishallinnon isojen muutoshankkeiden läpiviennistä. Hankkeissa yhdistämme eri osaamisalueidemme asiantuntemuksen ja vahvan julkishallinnon toimialatuntemuksemme asiakkaalle mitattavaa lisäarvoa tuovaksi, kattavaksi kokonaisnäkemykseksi. Ohessa esimerkkejä onnistuneista asiakasratkaisuistamme kuntasektorilla.

Budjetoinnin kehittäminen

KPMG on tukenut Porin kaupunkia budjetoinnin ja raportoinnin kehittämisessä. Kaupunki siirtyy suoriteperusteiseen budjetointiin, jossa budjetointia kehitetään operatiivista toimintaa aidosti ohjaavaksi välineeksi. Suoritteiden tuominen eurojen rinnalle sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointi parantavat budjetointiprosessin sisältöä ja arvoa. Budjetointi yhdistetään nykyistä selkeämmin strategisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden asettaminen sekä niiden toteutumisen analysointi ja seurannan tärkeys korostuvat kehittämisessä.

Palvelujen järjestämisen vaihtoehto - palveluseteli

KPMG on tukenut palvelusetelin käyttöönottoa Suomen kunnissa ja kuntayhtymissä vuodesta 2009 lähtien. Toimeksiantoon on sisältynyt asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistä, taloudellista mallintamista, hinnoittelumallien analysoimista, toimialaselvityksiä, opintomatkojen ja seminaarien järjestämistä sekä julkaisujen tuottamista. Erittäin suuri merkitys hankkeessa on ollut muutoksenhallinnalla ja juridisella osaamisella.

Palvelukotiyhdistyksen tavoitetilan ja etenemispolun suunnittelu

KPMG tuki Kristillistä palvelukotiyhdistys Elämän puu ry:tä nykytilan kuvauksessa, tahtotilan määrittämisessä, vaihtoehtojen tunnistamisessa, arvioinnissa ja valinnassa, tavoitetilan määrittämisessä sekä etenemispolun suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Seuraavassa vaiheessa KPMG tukee yhdistystä uudessa kilpailutuksessa, jossa Tampereen kaupunki kilpailuttaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelutuotannon Elämänpuun omistaman kiinteistössä.

Asiakas- ja palveluohjaus

KPMG on kehittänyt Suomen kunnissa konkreettisen menetelmän kokonaispalveluketjujen hallintaan asiakas- ja palveluohjauksen keinoin. Menetelmää tukevat saman viitekehyksen pohjalta rakennetut taloudelliset mallit. KPMG:n menetelmiä on sovellettu hyvin tuloksin lasten ja nuorten sekä vanhusten palveluiden palvelukokonaisuuksien uudistamistyössä.