Suomi

Toimintatapamme 

KPMG merkitsee asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen yhtenäistä globaalia palvelukulttuuria kaikkialla missä toimimme. Toimintatapamme pohjautuu KPMG:n maailmanlaajuiseen Code of Conduct -ohjeistukseen, joka määrittelee eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet.
Nainen, ja kaksi miestä keskustelevat

Luotettavuus, korkea ammattietiikka ja riippumattomuus ovat toimintamme kulmakivet. Laaja palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa, vero- ja neuvontapalveluissa merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme kaikkia palveluitamme ottaen huomioon toiminnallemme asetetut riippumattomuusvaatimukset. Säilytämme toimintamme korkean laatutason ja hallitsemme riskimme.

 

Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kattavaan toimialaosaamiseen. Korkean ammattitaidon ylläpitämiseksi tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Teemme yhteistyötä yli palvelualuerajojen ja KPMG-jäsenyritysten kesken ja yhdistämme näin monipuolisen osaamisemme selkeiksi, lisäarvoa tuottaviksi ratkaisuiksi asiakkaillemme.

 

Käymme aktiivista vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja kehitämme omaa palvelu- ja tuotevalikoimamme, jotta voimme auttaa asiakkaitamme tarttumaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Läpinäkyvyyskertomus

Julkaisemme toiminnastamme vuosittaisen läpinäkyvyyskertomuksen, jossa kuvataan hallinto- ja ohjausjärjestelmämme sekä toimintamme laadunvarmistuksen ja riippumattomuuden valvonnan perusperiaatteet.

 

KPMG:n Global Code of Conduct

KPMG:n Global Code of Conduct
KPMG:n Global Code of Conduct -ohjeistukset määrittelevät eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet.