Suomi

Veropalvelut 

Toimialasta riippumatta yritysten toimintaympäristö on monimutkaistunut ja lainsäädännössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Verosuunnittelun merkitys korostuu yhä enemmän yrityksen toiminnan suunnittelussa ja taloudenohjauksessa.
Vero- ja liikejuridiikan asiantuntijoillamme on vankka oikeudellinen ja taloudellinen osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus työskentelystä yhdessä asiakkaiden kanssa heidän yrityksensä ja toimialansa liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Löydämme oikeudellisesti kestävät ja verotehokkaat toimintatavat niin yrityksen kuin omistajan kannalta.

Ota yhteyttä

Ari Engblom

Ari Engblom

Partner

020 760 3614

Kirsi Adamsson

Kirsi Adamsson

Tax Senior Manager

020 760 3060

Miten voimme auttaa

 

 • Yrityksen perustaminen, yritysmuodonmuutokset ja toiminnan päättäminen
 • Osakkaiden keskinäisten suhteiden hallinta osakassopimuksin ja yhtiöjärjestyksin
 • Rahoitus- ja vakuusrakenteet, -vaihtoehdot ja niiden muutokset
 • Yrityksen sopimusrakenteet, sopimusketjut, sopimusriskit ja niiden hallinta
 • Investointien toteutusvaihtoehtojen arviointi, mallinnus ja sopimukset
 • Aineettomien oikeuksien suojaus, dokumentointi ja niiden hallinta
 • Konserni- ja lähipiiriyhtiöiden sekä omistajien välisten oikeustoimien siirtohinnoitteluun liittyvät sopimukset, dokumentointi ja suunnittelu
 • Erilaiset voitonjako- ja varojenjakovaihtoehdot
 • Rakennejärjestelyt, niihin liittyvä mallinnus ja toteuttaminen
 • Yrityskauppaneuvotteluissa ja yritysjärjestelyissä avustaminen ml. valmistelevat toimet, varsinainen myyntiprosessi sekä jälkihoito
 • Sukupolvenvaihdokset ja perhevarallisuussuunnittelu
 • Väliaikaisiin tai pysyviin insolvenssitilanteisiin liittyvä neuvonta
 • Tilinpäätöksen verosuunnittelu, veroilmoituksen laatiminen ja viranomaisyhteydet
 • Henkilöstön palkitsemisjärjestelmät ja omistukselliset kannustinjärjestelmät
 • Työnantajan neuvonta työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
 • Ulkomaanprojekteihin liittyvät viranomaisvelvoitteet, sopimusrakenteet ja suunnittelu
 • Ulkomaankomennukset ja niiden hallinnointi
 • Yrityksen sopimuksiin liittyvät erityispiirteet kansainvälisessä liiketoiminnassa
 • Ulkomailla harjoitettavaan toimintaan ja oikeudelliseen rakenteeseen liittyvät vaihtoehdot ja niihin liittyvä suunnittelu kansainvälistymisen eri vaiheissa
 • Liiketoimintamallin muutokset ja ulkomaantoimintojen lopettaminen

 

 

Toimintamme lähtökohtana on palvella asiakkaita paikallisesti, mutta tarvittaessa riittävin levein hartioin, minkä mahdollistaa maailmanlaajuinen kattava KPMG-kontaktiverkostomme

Yhteystiedot

KPMG:n toimipaikat
Toimimme Suomessa 23 eri paikkakunnalla, lähellä asiakastamme.

Verokoulutukset

Feature image
Järjestämme räätälöityjä vero- ja lakiaiheisia koulutustilaisuuksia tarpeidenne mukaan.