Suomi

Veropalvelut 

Veropalvelumme keskittyvät asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, auttaen hallitsemaan verotukseen liittyviä velvoitteita sekä hyödyntämään verotukseen liittyviä suunnittelumahdollisuuksia.
Rajatonta vero-osaamista

Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen, yritysjärjestelyt, maiden välinen verokilpailu sekä ylikansallinen sääntely, kuten muun muassa EU ja kansainväliset tilinpäätösstandardit, asettavat jatkuvia muutoshaasteita yritysten verosuunnittelulle. Yritykset joutuvat huomioimaan veronäkökohdat liiketoimintastrategioissaan, toimintaprosesseissaan ja riskien hallinnassa yhä enenevässä määrin.

 

KPMG:n veropalvelut on alansa johtava yritys Suomessa. Tuotamme laadukkaita ja selkeitä ratkaisuja yritysten ja yksityishenkilöiden vero-ongelmiin. Palvelumme perustuvat vankkaan verolainsäädännön, kirjanpitolainsäädännön, muun juridiikan sekä talouden osaamiseen. Lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle yritysten koosta tai toimialasta riippumatta. Etusijalla on aina asiakkaan liiketaloudellinen kokonaisetu.

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

KPMG:n välillisen verotuksen asiantuntijat avustavat kaikissa arvonlisäverotukseen, tulleihin ja valmisteverotukseen sekä vakuutusmaksuveroihin liittyvissä kysymyksissä. 

Henkilöverotus ja kommennuspalvelut

Tarjoamme laaja-alaisesti ulkomaankomennuksiin ja henkilöverotukseen sekä ennakkoperintään ja palkitsemiseen liittyviä palveluja. Avustamme niin yksittäisissä asiakohtaisissa toimeksiannoissa kuin laajoissa kokonaisuuksissakin vuosien kokemuksella.

Lakipalvelut

Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset tuovat mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja riskejä, joiden havaitsemiseen yrityksillä ei aina ole riittävästi voimavaroja. KPMG:n yritysjuridiikan palvelut auttavat vastaamaan näihin haasteisiin.

Laskenta- ja veroilmoituspalvelut

KPMG tarjoaa kattavan ja joustavan valikoiman palveluita laskentaan, veroilmoituksiin ja viranomaisraportointiin. Toimeksiantojemme laajuus ja sisältö vaihtelevat maailmanlaajuisista toimintojen ulkoistuksista joidenkin rutiinien hoitamiseen asiakkaidemme puolesta.

Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelu on keskeinen osa jokaisen kansainvälisen konsernin liiketoimintaa. Räätälöimme siirtohinnoittelupalvelumme asiakkaan tarpeiden mukaan. Ratkaisumme ovat verotehokkaita ja pienentävät veroriskejä. 

Yritysjärjestelyiden verotus

Tarjoamme yritysjärjestelyiden veropalveluita sekä teollisille-, että pääomasijoittajille. Annamme liiketoimintalähtöistä veroneuvontaa esimerkiksi huutokauppatilanteissa tai carve out- järjestelyissä.

Yritysverotus

Tarjoamme laadukkaita ja selkeitä ratkaisuja yritysten ja yksityishenkilöiden vero-ongelmiin. Seuraamme aktiivisesti kotimaiseen ja kansainväliseen yritysverotukseen, sekä lainsäädäntöön liittyviä muutoksia ja tiedottamme niistä asiakkaillemme.

 

 

 

 

Feature image

Timo Torkkel, Partner

Veropalvelut

Puh. 020 760 3370

S-posti: timo.torkkel@kpmg.fi

LinkedIn LinkedIn

Verokompassi

Verokompassi
Veroratkaisuilla kilpailukykyä - tutustu verokompassiin.

Verokoulutukset

Feature image
Järjestämme räätälöityjä vero- ja lakiaiheisia koulutustilaisuuksia tarpeidenne mukaan.

Tax rates online

Tax rates online
The online rates tool allows you to compare (the highest) corporate and indirect tax rates within a particular country or a particular tax type across multiple countries.