Suomi

Perhe- ja kasvuyritysten tilintarkastus 

Perhe- ja kasvuyritysten hyvin hoidettu tilintarkastus vahvistaa sidosryhmien luottamusta yhtiötä kohtaan ja auttaa yritystä kehittämään toimintaansa. KPMG on yrittäjän yhteistyökumppani, jolla on laaja-alainen käsitys yhtiön toiminnasta ja jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti yhtiön asioista.
KPMG Pk- ja omistajayritykset, tilintarkastus paakuva

Liiketoiminnan keskeisiä elementtejä ovat uskottavuus markkinoilla ja eri sidosryhmien luottamus yhtiötä kohtaan. Asiakkaidemme tilintarkastajana tavoitteemme on tämän uskottavuuden kasvattaminen.

 

Tilinpäätöksen laatiminen ja julkistaminen lisää toiminnan luotettavuutta, mutta uskottavan tilintarkastusyhteisön ja auktorisoidun tilintarkastajan merkintä tilinpäätöksen lopussa vankistaa asiakkaan, velkojan, tavarantoimittajan tai muiden sidosryhmien luottamusta yhtiöstä

Ota yhteyttä

Kimmo Antonen

Kimmo Antonen

Head of Markets, Partner, KHT

020 760 3600

Tilintarkastuslain säännösten mukaisesti tilintarkastuksen kohteena on asiakkaan kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Varmistumme tarkastuksella siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tarkastuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä sekä osakkeenomistajien että sidosryhmien hyödyntämän tilinpäätöksen luotettavuutta.

 

Hallinnon tarkastuksella varmistumme siitä, että yhtiössä on noudatettu soveltuvan lainsäädännön sekä yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Tällä turvataan paitsi yhtiön velkojien, myös eri omistajatahojen yhdenvertaista asemaa.

 

Työssämme noudatamme hyvää tilintarkastustapaa ja KPMG:llä Suomessa kehitettyä asiakkaamme koon ja omistuspohjan huomioivaa lähestymismallia. Kohdistamme työmme yhtiön toiminnan ja sen omistajatahon kannalta olennaisiin asioihin. Lisäksi tunnistamme yhtiön toiminnan merkittävät riskikohdat, niihin liittyvät sisäiset kontrollit sekä mahdolliset kehittämistarpeet. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme menestymään omassa liiketoiminnassaan ja minimoimaan liiketoimintaansa liittyviä riskejä.