Suomi

Corporate Finance 

Corporate Finance -palvelumme jaetaan yritysjärjestely- ja arvonmäärityspalveluihin. Toimimme omistajien ja liikkeenjohdon vastuullisena neuvonantajana erityyppisissä yritysjärjestelytilanteissa. KPMG ei sijoita omaa pääomaa, tarjoa velkarahoitusta tai välitä arvopapereita vaan tarjoaa asiakkailleen täysin riippumatonta taloudellista neuvonantoa.

 

Ota yhteyttä

Mikko Palmu

Mikko Palmu

Advisory Partner

020 760 3405

Jukka Teikari

Jukka Teikari

Advisory Partner

020 760 3234

Yritysjärjestelyt

 

Yritysjärjestelyneuvonantopalvelumme kattavat yritysmyynnit ja -ostot, pääoman hankinnan ja muut rahoitusjärjestelyt, erikois- ja kriisitilanteet, yritysvaltaukset ja -fuusiot, julkiset pääomamarkkinat sekä johdon palkitsemisjärjestelmät.

 

KPMG on yksi maailman johtavista taloudellisista neuvonantajista yritysjärjestelyissä. Maailmanlaajuisen verkostomme ja paikallisten kontaktiemme avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kulloisenkin yritysjärjestelytoimeksiannon toteuttamiseen oikeat resurssit, kokemuksen sekä toimialaosaamisen.

 

Arvonmääritykset

 

Tarjoamme arvonmäärityspalveluja sekä yritysjärjestelyihin että tilinpäätös- ja verotarkoituksiin. Avustamme lisäksi taloudellisessa mallintamisessa ja analyysissä.

 

Arvonmääritystiimimme tekninen osaaminen ja käytännön kokemus transaktioista mahdollistaa asiantuntevan ja puolueettoman neuvonannon. Tavoitteenamme on kohdistaa organisaation johdon huomio keskeisiin transaktioon vaikuttaviin strategisiin kysymyksiin, jotka auttavat arvon luomisessa osakkeenomistajalle.

 

Tiimillämme on kokemusta niin listattujen monikansallisten yritysten, yksityisomisteisten pienyritysten kuin myös julkisen sektorin taloudellisesta neuvonannosta. Autamme myös yksittäisten omaisuuserien, kuten aineellisen tai aineettoman omaisuuserän tai rahoitusomaisuuden arvonmäärityksessä.

 

Arvonmäärityspalveluidemme ammattilaiset syventyvät asiakkaan liiketoimintadynamiikan sekä sektorin ja toimialan tuottomekanismin ymmärtämiseen. Asiantuntijoillamme on kattava kokemus erilaisten arvonmääritysmenetelmien soveltamisesta sekä verrokkianalyysistä.