Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Neuvontapalvelut, Management Consulting, IT-neuvontapalvelut
  • Toimiala: Teknologia, media ja telekommunikaatio, Teknologia, Media ja viestintä, Telekommunikaatio
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
  • Päivämäärä: 6.2.2013

The cloud takes shape – KPMG:n tutkimus pilvipalvelujen käyttäjistä 

Nyt kun pahin hypetys pilvipalveluiden ympäriltä on laantunut, on pilvestä tullut osa yritysten arkipäivää. Organisaatiot ympäri maailmaa ovat alkaneet ymmärtää pilviratkaisujen mahdolliset hyödyt, mutta myös niitä käytännön monimutkaisia haasteita, joita näiden nopeasti kehittyvien ja mullistaviin teknologioihin perustuvien palveluiden käyttöönottoon liittyy. Erityisesti haasteita liittyy tiedonhallintaan, järjestelmäintegraatioon ja useampien yhtäaikaisten palveluntarjoajien hallintaan.

KPMG on selvittänyt pilvipalveluratkaisuja käyttävien organisaatioiden kokeumuksia, haasteita ja huolenaiheita eri puolilla maailmaa ja tutkimuksen tulokset on nyt julkaistu raportissa The cloud takes shape (PDF 714kt).

 

Liiketoimintaprosessien uudelleentarkastelu on välttämätöntä
Monimutkaisuuden lisääntyessä pilvipalveluratkaisuja hyödyntävät organisaatiot ovat kasvavassa määrin alkaneet ymmärtää, että pilvipalveluiden käyttöönoton yhteydessä tulee myös liiketoimintaprosesseja tarkastella uudelleen, mikäli pilvi-investoinneista halutaan saada täydet hyödyt irti.

 

Kustannussäästöjen lisäksi enemmän aitoa tehokkuutta liiketoimintaan

Pelkästään pilvipalveluiden kautta saavutettavien kustannushyötyjen sijaan organisaatiot ovat alkaneet fokusoitua siihen, mitä todellisia muutoshyötyjä niiden avulla voidaan saada: pilvipalvelut helpottavat laajentumista uusille markkinoille ja vauhdittavat liiketoimintaprosessien muutosta – molemmat liiketoiminnan tehokkuuden kannalta avaintekijöitä.

 

Pilvipalvelujen käyttöönottoon liittyvät haasteet

Raportin mukaan yksi suurimpia haasteita organisaatioille on, miten pilvipalvelujen käyttöönotto toteutetaan. Kolmannes kaikista tutkimukseen vastanneista ilmoitti, että käyttöönottokustannukset olivat olleet odotettua suuremmat, ja 31 prosenttia kertoi, että olemassa olevan IT-arkkitehtuurin integrointi uusiin pilvipalveluihin oli osoittautunut haasteelliseksi.

 

Useat vastaajista myönsivät, ettei heidän organisaatiossaan ole oikeanlaista osaamista pilvisuunnitelmien ja tavoitteiden yhteensovittamiseksi. Yllättäen huomattava enemmistö vastaajista kertoi kuitenkin luottavansa pilvipalveluiden käyttöönotossa ensisijaisesti omiin resursseihinsa ulkopuolisten palveluntarjoajien tai konsulttiavun sijaan.

 

Tietoturva – helppokäyttöisyys kasvaa mutta haasteet pysyvät ennallaan

Mitenkään yllättävää ei ollut, että tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvät haasteet ovat organisaatioissa yhä suuri huolenaihe. Verrattuna vuonna 2011 toteutettuun tutkimukseen ajoivat integraatiohaasteet ja käyttöönottokustannukset kuitenkin tietojen menetyksen ja aineettoman pääoman suojaamisen edelle IT- ja liiketoimintajohtajien nimeäminä pilvipalveluihin liittyvinä haasteina.

 

Lainsäädäntöön ja sääntelyyn liittyvät kysymykset

Kokemusten mukaan lainopilliset ja sääntelyyn liittyvät kysymykset ovat monelle organisaatioille monimutkainen vyyhti hallita, ja lisäksi ne voivat vaihdella alueesta tai toimialasta riippuen. Tutkimuksessa kuitenkin vain 18 prosenttia vastaajista ilmoitti, että sääntelyyn liittyvät kysymykset vaikuttavat heidän organisaatiossaan pilvipalveluiden käyttöönottoon.

 

Velvollisuuksista mahdollisuuksiin – Pilvipalvelut ja verotus

Strategisen veroneuvonnan tulisi olla yksi kriittinen osa-alue, kun pilvipalveluja ja niiden käyttöönottoa suunnitellaan. Sillä, miten ja millaisiksi pilvipalvelusopimukset laaditaan, voi olla merkittäviä verovaikutuksia. Vaikka organisaatiot tämän jo jossain määrin tuntuvatkin tiedostavan, vain harva ottaa vielä vero-osastonsa mukaan päätöksentekoprosessiin.

Lisätietoja

  • Kari Saarelainen, Advisory Director
    Puh. 020 760 3886
    S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this