Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Veropalvelut, Neuvontapalvelut, Management Consulting, IT-neuvontapalvelut
 • Toimiala: Teknologia, media ja telekommunikaatio, Teknologia, Media ja viestintä, Telekommunikaatio
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
 • Päivämäärä: 13.3.2013

Pilvi saa muotoa 

sininen taivas ja poutapilviä
Pilviratkaisut tarjoavat merkittäviä etuja - joustavuutta, nopeutta ja edullisuutta. Ne myös haastavat yritysjohdon katsomaan liiketoimintaprosessejaan uudessa valossa avaten uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Mikä on sinun organisaatiosi pilvistrategia?

Pilvipalveluiden käyttöönottoa suunnittelevat yritykset pohtivat muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä:

 

 • Mitä toimintoja kannattaa siirtää pilveen ja mitä ei?
 • Mitä palveluratkaisuja on tarjolla ja miten ne toteutetaan teknisesti?
 • Kustannukset ja kustannushyödyt?
 • Miten hoituu pilvipalveluiden integrointi muihin järjestelmiin?
 • Mihin pilven suorituskyky riittää ja mikä on sen saatavuus?
 • Tietoturva ja tietosuoja?
 • Miten hallinnoida useamman palvelutarjoajan muodostama IT-kokonaisuus?
 • Sopimukset ja säädökset?
 • Pilvipalveluiden verokohtelu?

 

Pilvipalveluiden käyttöönoton yhteydessä tulee myös liiketoimintaprosesseja tarkastella uudelleen, mikäli pilvi-investoinneista halutaan saada täydet hyödyt irti. Kustannushyötyjen ohella pilvipalvelut edesauttavat myös aitojen liiketoimintahyöytyjen syntymistä. Pilviratkaisut helpottavat laajentumista uusille markkinoille ja vauhdittavat liiketoimintaprosessien muutosta – molemmat liiketoiminnan tehokkuuden kannalta avaintekijöitä.  

 

KPMG on teettänyt äskettäin kaksi selvitystä pilvipalveluista. Toisessa raportissa pilviratkaisuja ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita tarkastellaan palveluita tarjoavien ja toisessa palveluita käyttävien organisaatioiden näkökulmasta. Molempien osapuolien on syytä ymmärtää perusteellisesti, mitkä ovat pilveen siirtymisen hyödyt liiketoiminnalle sekä pilviratkaisuihin liittyvät riskit ja haasteet.

 

Jaa sisältö

Share this

Tutustu IT-neuvontapalveluihimme

Tutustu IT-neuvontapalveluihimme
KPMG:n IT-neuvontapalvelut tarjoavat tietohallinnon toiminnan kehittämiseen soveltuvia asiantuntijapalveluja.

Toimialatietoa

Toimialatietoa
Lue lisää siitä, miten KPMG voi auttaa teknologia-, media- ja telekommunikaatioaloilla toimivia yrityksiä.