Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Vähittäis- ja tukkukauppa, Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Pankki- ja rahoitusala, Vakuutus, Teollisuus, Energiateollisuus, Valmistava teollisuus, Teknologia, media ja telekommunikaatio, Teknologia, Media ja viestintä, Telekommunikaatio, Kuljetus ja logistiikka
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 21.1.2014

Survival of the smartest – millaiset yritykset selviävät digitaalisesta vallankumouksesta? 

Saksan KPMG:n teettämän tutkimuksen pohjalta laadittu raportti Survival of the smartest – which companies will survive the digital revolution? selvittää käynnissä olevan digivallankumouksen vaikutuksia eri toimialojen yrityksiin ja missä piilevät tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.

Olemme siirtymässä täydellisesti verkkottuneeseen maailmaan. Suurimmat haasteet ovat kuitenkin vielä edessäpäin: outernet, EU:n Smart City -hankkeet, älyautot, älykodit, big data, sähköinen terveydenhuolto, 3D-tulostus ja robotiikka ovat vain joitakin esimerkkejä näköpiirissä olevasta tulevaisuudesta. Nämä trendit muovaavat huomisen maailmaa ja muuttavat talouselämää, politiikkaa ja koko yhteiskuntaa pysyvästi.

 

Digitalisaatio ja verkottuminen koettelevat yritysten rakenteita, liiketoimintamalleja ja tuote- ja palveluvalikoimaa ennennäkemättömällä nopeudella, ja vaikutukset ovat monitahoisia ja kauaskantoisia. Rajat eri markkinoiden välillä hämärtyvät, toiminnan alueet laajenevat ja menevät limittäin. Eri toimialojen yritykset, jotka ovat tähän saakka toimineet rinnakkain, kilpailevat nyt yhtäkkiä keskenään tai niiden on pakko tehdä yhteistyötä toistensa kanssa.

 

Käynnissä oleva kehitys pakottaa yritykset tarkastelemaan kriittisesti nykyisiä strategioitaan ja liiketoimintamallejaan. Toimintaympäristössä nousee esiin myös uudenlaisia uhkakuvia liittyen talouteen, verotukseen, lainsäädäntöön ja turvallisuuteen.

 

Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia kysymyksiä:

 

  • Missä määrin yksittäiset liiketoimintamallit vaarantuvat?
  • Miten yksittäisen yrityksen markkina-asema on uhattuna?
  • Kenen puoleen kuluttajat kääntyvät?
  • Mihin toimialoihin suuret muutokset erityisesti kohdistuvat?
  • Mitkä osatekijät auttavat menestymään?

 

Taustaa tutkimuksesta

Saksan KPMG, yhdessä TNS Emnid –tutkimusorganisaation kanssa, selvitti seitsemällä eri toimialalla toimivan yrityksen johdon edustajia 350 kpl ja yli 1000 kuluttajaa. Edustettuina olivat autoteollisuus, energia-ala, pankki- ja vakuutussektori, vähittäiskauppa, IT, elektroniikka ja telekommunikaatio- ja media-ala sekä kuljetus ja logistiikka.

 

Tulosten perusteella laadittiin viisi erilaista hypoteesia siitä, miten 21. vuosisadan verkottuneessa maailmassa selviydytään.

 

Jaa sisältö

Share this