Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Neuvontapalvelut, Management Consulting, IT-neuvontapalvelut, Organisaation suorituskyvyn parantaminen
 • Toimiala: Teknologia, media ja telekommunikaatio, Teknologia
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
 • Päivämäärä: 8.8.2012

Nordic Service Provider Performance and Satisfaction Study 2012 

KPMG:n vuosittainen tutkimus, jossa kartoitetaan asiakkaiden ja ICT-alan ulkoistuspalveluntarjoajien välisen suhteen laatua ja asiakastyytyväisyyttä, kertoo, että ICT-palveluiden ulkoistustrendi jatkuu Pohjoismaissa. Intiaa pidetään edelleen parhaana offshoring-kohteena.
Kansikuva: Skandinavian kartta
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

Kaiken kaikkiaan IT-ulkoistuspalveluiden kysyntä on Pohjoismaisilla markkinoilla kasvussa, koska yleinen taloustilanne pakottaa organisaatiot sopeuttamaan käyttökustannuksiaan.

 

Tutkimukseen vastanneista ICT-päättäjistä 83 prosenttia kertoo organisaationsa aikovan pitää ulkoistukset vähintäänkin tähänastisella tasolla tai lisätä niitä. Vain 6 prosenttia vastaajista aikoo vähentää ulkoistuksiaan.

 

Tutkimustulosten mukaan asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla, ja asiakkaat kokevat saavuttavansa ne tavoitteet, joita ulkoistukselle on asetettu. Arvioitavien ulkoistussopimuksien minimiarvo sopimuskaudella oli EUR 1,0 milj.

 

Asiakastyytyväisyydessä korkeimmalle rankattujen ICT-alan ulkoistuspalveluja tarjoavien joukossa neljä yritystä viidestä sijaitsee Intiassa.

 

Taustaa tutkimuksesta

 

KPMG Sourcing Advisory on nyt jo kuudetta vuotta peräkkäin selvittänyt, kuinka tyytyväisiä asiakasorganisaatiot ovat ICT-palveluidensa ulkoistuskumppaneihin. Vuoden 2012 Nordic Service Provider Performance and Satisfaction Study -selvitystä varten kartoitettiin yli 900 ulkoistussopimusta niissä yli 340 organisaatiossa, jotka käyttävä eniten rahaa ICT-hankintoihin. Sopimusten yhteenlaskettu vuotuinen arvo on yli EUR 6 mrd., mikä vastaa yli kolmea neljäsosaa Pohjoismaiden ICT-ulkoistusten kokonaismarkkinoista vuosisopimusten kokonaisarvolla mitattuna. Tutkimuksessa on edustettuna kaikki toimialat, mukaan lukien kunta- ja valtionhallinnon organisaatiot.

 

Lisätietoja

 • Harri Wihuri
  Advisory Partner
  Puh. 020 760 3892
  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi