Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Neuvontapalvelut, Performance & Technology, IT-neuvontapalvelut
 • Toimiala: Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Pankki- ja rahoitusala, Teknologia, media ja telekommunikaatio, Teknologia, Telekommunikaatio
 • Päivämäärä: 2.5.2012

Mobiilimaksumarkkinat kypsyvät älypuhelinten ja taulutietokoneiden suosion kasvun myötä 

Älypuhelinten yleistyminen ja kuluttajien kasvavat vaatimukset helppokäyttöisyydestä ja palvelujen saatavuudesta merkitsevät mobiilimaksumarkkinoiden kasvua ja tätä kautta tuottoisia mahdollisuuksia teknologia-alalle. Laitekehityksessä haetaan ratkaisuja, jotka toimivat yhdessä kaupan kassajärjestelmien etälukulaitteiden kanssa. Käyttöjärjestelmäkehityksessä panostetaan mobiilimaksusovelluksia tukeviin järjestelmiin. Tietoturvaan ja markkinoiden kilpailutekijöihin liittyvät kysymykset merkitsevät, että tarve alan toimijoiden – teknologiayritysten, teleyritysten, kaupan sekä pankkien – väliselle entistä laaja-alaisemmalle yhteistyölle kasvaa.

KPMG:n tuore maailmanlaajuinen selvitys Mobile payments – Growth opportunities for technology industries* kertoo muun muassa seuraavaa:

 

 • Kuluttajien vaatiessa yhä nopeampaa palvelua ja tavaroiden parempaa saatavuutta, mobiilikaupan transaktioiden arvo on kasvanut lähes 100 prosenttia vuodessa.
 • Käteis- ja luottokorttiostosten määrän ennustetaan putoavan sitä mukaa, kun älypuhelimet valtaavat jalansijaa. 
 • Tele- ja teknologia-alan yrityksillä on valtaisat mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaansa, kun vähittäiskaupat haluavat lisätä mobiilimaksutarjontaansa.

Muutokset kuluttajien ostokäyttäytymisessä ja uudet sovellukset vauhdittavat kehitystä

 

Seuraavan kolmen vuoden aikana mobiilimaksutransaktioiden odotetaan kasvavan globaalisti 97 prosenttia vuodessa saavuttaen yli 700 miljardin euron markkinat vuoteen 2015 mennessä. KPMG:n selvityksen mukaan kasvua vauhdittaa etäluennan mahdollistavien laitteiden kasvava kuluttajakysyntä. Kyseessä ovat siis taulutietokoneet (ns. tabletit) sekä älypuhelimet, jotka toimivat yhdessä myyntipisteiden etälukulaitteiden kanssa ja mahdollistavat välittömän rahaliikenteen. Kasvumoottorina toimii myös kuluttajien halu tehdä ostoksia siellä, missä se on mahdollista “aina, kaikkialla ja mahdollisimman nopeasti”.

 

Mobiilimaksumarkkinoiden kasvua vauhdittaa asiakkaiden lisääntyvä mukavuudenhalu ja roppakaupalla lisääntyvä uusien sovellusten kehitys. Tänään mobiilimaksuliikennettä hallitsevat tekstiviestit, mutta pian etälukuteknologiaan pohjautuvat ja pilvipohjaiset palvelut valtaavat markkinat. Etäluettavien palvelujen markkinaosuuden odotetaan kasvavan 37 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

 

Kaupan ala ja teknologiayritykset vastaavat huutoon

 

Mobiilimaksamisen hyväksyntä vaihtoehtona käteiselle tai luottokorttimaksuille on yhtälailla seurausta älypuhelinten yleistymisestä kuin siitä, että vähittäiskauppiaat ovat tunnistaneet tarpeen mukautua kehitykseen. 

 

KPMG:n raportin mukaan älypuhelinten osuus oli 29 prosenttia matkapuhelinten kokonaismyynnistä vuonna 2011 eli lähes kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2009 (15 prosenttia). Tutkimuksen mukaan myös 21 prosenttia vähittäiskauppiaista pitää kaupan valmiuksia mobiilimaksamiseen tärkeänä ollen joko ”päätoimintatapa” tai vähintäänkin “keskeinen mahdollistaja”. Kaupan alan vastaajista ainoastaan 2 prosenttia oli sitä mieltä, että mobiilimaksamisella ei ole heidän organisaatiolleen merkitystä. Suomessa kaupan alalla on jo käytössä etäluettavat kanta-asiakaskortit ja NFC- etäluettavien (Near Field Communication) älypuhelinjärjestelmien kehitystä seurataan tarkasti.

 

Kaupan, pankkien ja teleyritysten lisäksi myös keskeiset teknologia-alan yritykset kisaavat asemastaan. Laitevalmistajat kehittävät etälukulaitteisiin yhteensopivia puhelimia, ja älypuhelinten käyttöjärjestelmäkehitykseen erikoistuneet yritykset suunnittelevat järjestelmiä, jotka tukevat mobiilimaksusovelluksia. Yksi skenaario esittää kokonaan uuden yhteistyötahon, TSM:n (Trusted Service Manager), syntymistä orkestroimaan mahdollisesti eripuraistenkin tahojen yhteistyötä.

 

Hyödyntääkseen markkinoiden suomia mahdollisuuksia teknologiayritykset kehittävät myös innovatiivisia ratkaisuja, kuten digitaalisia lompakoita (esim. Google Wallet). Muun muassa Nokia on viime vuonna lanseerannut NFC-etälukuteknologiaan perustuvia älypuhelimia, ja myös ACER on ilmoittanut lanseeraavansa etäluennan mahdollistavat älypuhelimet vielä ennen tämän vuoden loppua. Esimerkkinä tutkimuksessa mainitaan myös HTC:n liittoutuminen China UnionPay -pankkikorttiverkoston kanssa, jolloin HTC:n älypuhelimet muuttuvat digitaalisiksi lompakoiksi käyden maksuvälineinä nimetyissä tavarataloissa, ravintoloissa, supermarketeissa ja elokuvateattereissa.

 

Mobiilimaksuliikenteen kehitystä nakertaa huoli tietoturvasta ja sääntelyn vaikutukset

 

Älypuhelinvalmistajien, teleyritysten, pankkien ja vähittäiskaupan yhteistyölle on siis tarjolla paljon ulottuvuuksia, mutta iso kysymys vailla vastausta on, kenelle asiakas uskoo tietonsa ja mobiilirahansa. Rajanvetoa käydään muun muassa tietoturvan, infrastruktuurin ja laitteiden yhteensopivuuden välillä.

 

Kuluttajille onnistumisen mittareita ovat maksun nopeus ja turvallisuus. Teknologia- ja teleyrityksille kriittistä on pääsy markkinoille. Se, miten nopeasti ne kykenevät vastaamaan kysyntään, riippuu puolestaan sääntelyn vaikutuksesta. Voittajia ovatkin yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan parhaimman kuluttajakokemuksen helpoimmalla tavalla.

 

Yhteenvetona raportissa varoitetaan, että sääntelyn kiristäminen pakottaa alan osapuolet harkitsemaan, miten ne käyttävät asiakastietojaan. Esimerkiksi Kiinassa, josta on tulossa merkittävä markkina-alue mobiilimaksuille, hallitus on asettanut lisenssivaatimuksia maksuvälittäjinä toimiville kolmansille osapuolille. Myös Euroopassa yhtenäistä euromaksualuetta (SEPA) edistävä European Payments Council -yhteistyöjärjestö on laatinut ohjeet mobiilimaksustandardien kehittämiseksi.

_______________________________

 

* julkaisussa Issues Monitor – Sharing knowledge on topical issues in the Technology Industry, February 2012, Volume Nine

 

Lisätietoja

 • Markku Laak
  Head of IT Management,
  KPMG Advisory
  Puh. 020 760 3622
  s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi