Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Tilintarkastus, Lakisääteinen tilintarkastus, Perhe- ja kasvuyritykset, Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Strateginen verosuunnittelu
 • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen, Kiinteistöala, Rakennusala, Pääomasijoittaminen, Perhe- ja kasvuyritykset, Infrastruktuuri
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
 • Päivämäärä: 2.6.2014

Tilojen arvonlisäverollinen vuokraus ammattikorkeakouluille 

Arvonlisäverolain 30 §:ää on tarkistettu vuoden 2014 alusta siten, että yksityinen ammattikorkeakoulu rinnastetaan kiinteistön käyttöoikeuden luovutustilanteissa yliopistolaissa tarkoitettuun yliopistoon. Käytännössä muutos mahdollistaa verollisten tilojen vuokrauksen myös näille sinänsä verotonta toimintaa harjoittaville vuokralaisille. 

Pääsääntöisesti kiinteistöjen vuokrauksesta voidaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi ja kyseisiin tiloihin kohdistuvien kustannusten alv vähentää vain silloin, kun tiloissa toimiva vuokralainen harjoittaa itse arvonlisäverollista vähennykseen oikeuttavaa liiketoimintaa. Vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan rinnastetaan palautukseen oikeuttavat toiminnot mikä on mahdollistanut verollisen vuokrauksen myös ulkomaankauppaa harjoittaville yrityksille, sekä kuntapalautukseen oikeutetuille kunnille ja kuntayhtymille.

 

Tämän lisäksi oikeus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön vuokrauksesta on ulotettu Suomen valtiolle tapahtuvaan vuokraukseen ja vuoden 2010 alusta yliopistolaissa tarkoitetuille yliopistoille tapahtuvaan vuokraukseen riippumatta siitä, harjoittavatko nämä tiloissa verollista vai verotonta toimintaa.

 

Vuoden 2014 alusta kiinteistönomistaja ja vuokranantaja voi hakeutua vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi myös silloin, kun vuokralaisena on yksityinen ammattikorkeakoulu. Hakeutumisoikeus koskee niin ikään keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, joiden osakkaana on yksityinen ammattikorkeakoulu. Muutos mahdollistaa ammattikorkeakoulujen tilojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvien kustannusten vähentämisen kiinteistönomistajan tai vuokranantajan arvonlisäveroilmoituksissa (kausiveroilmoituksissa), vaikka vuokralaisena olevan ammattikorkeakoulun harjoittama toiminta muodostuu verottomista koulutuspalveluista.

 

Jos kiinteistönomistaja tai vuokranantaja hakeutuu käyttöoikeuden luovutuksesta verolle, vuokrasta tai muusta korvauksesta on suoritettava arvonlisävero, mikä on luonnollisesti otettava asianmukaisesti huomioon vuokrasopimusten ehdoissa ja tarvittaessa keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä. Verotonta toimintaa harjoittava yksityinen ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan voi vähentää tai hakea palautusta vuokrassa maksamastaan arvonlisäverosta.

 

Sen sijaan tämä vero on tarkoitus jatkossa kompensoida ammattikorkeakouluille erityisen, niitä koskevaan toisen vaiheen lainsäädäntöön otettavan kompensaatiomenettelyn kautta. Kompensaatio maksettaisiin toteutuneiden arvonlisäveromenojen perusteella aina kahden vuoden kuluttua menon syntymisvuodesta eli vuoden 2014 arvonlisäverokustannuksen kompensaatio maksettaisiin vuonna 2016.

Lisätietoja

 • Andreas Johansson
  Tax Manager
  P. 0207603265
 • Marko Ojala
  Indirect Tax
  P. 0207603341
 • Mika Kallio
  Indirect Tax
  P. 0207603375

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this