Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Lakipalvelut
  • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen, Kiinteistöala, Rakennusala
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 8.5.2013

Rakennusalalle tiedossa miljoonien eurojen kustannukset 

Rakennustyömaita koskevan veronumerohankkeen valvonta tehostuu, kun käyttöön otetaan työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva kuukausittainen ilmoittamismenettely. Uudistus toisi rakennusalalla toimiville yrityksille etenkin raportointiin liittyviä lisävelvoitteita ja kustannuksia. Uudistus kasvattaa oletettavasti myös rakennusalan yrityksiin kohdistuvien veroriitojen ja verotarkastusten määrää.

Ilmoittamismenettelyn aikataulu ja sisältö

 

Rakennustyömailla maaliskuun alusta lähtien pakolliseksi tulleen henkilökohtaisen veronumeron myötä julkiseen veronumerorekisteriin oli huhtikuun puoleenväliin mennessä merkittynä yli 510 000 henkilöä. Uuden työntekijöitä ja rakennusurakoita koskevan kuukausittaisen ilmoittamismenettelyn esitettiin alun perin astuvan voimaan jo vuoden 2013 aikana. Uudistuksen lykkääntyminen näyttää kuitenkin todennäköiseltä; esimerkiksi Valtiovarainvaliokunnan 5.4.2013 antamassa mietinnössä on esitetty uudistusta koskevien lakimuutosten voimaantuloajaksi 1.7.2014.

 

Tämän hetkisten tietojen mukaan uudistus tarkoittaisi ensinnäkin rakennuspalvelun tilaajan velvollisuutta ilmoittaa Verohallinnolle tiedot palvelua suorittavista yrityksistä sekä yrityksille maksetuista vastikkeista. Yhteisen rakennustyömaan kohdalla pääurakoitsijan velvollisuus olisi ilmoittaa tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä sekä itsenäisistä työnsuorittajista. Muutoksena aiemmin esitettyihin suunnitelmiin ilmoittamisvelvollisuus on nyt myös tarkoitus ulottaa rakennuttajana toimivaan yksityishenkilöön tämän käyttäessä yritystä tai työntekijöitä rakennuslupaa edellyttävän rakennuspalvelun suorittamiseen.

 

Ilmoittamismenettelyn vaikutukset

 

Menettely aiheuttaa Suomessa toimiville rakennusalan yrityksille merkittäviä lisävelvoitteita, kun niiden on uudistuksen myötä kehitettävä raportointiaan sekä käytettävissä olevia tietojärjestelmiään. Lisäksi yritysten voi olla välttämätöntä ilmoittamisvelvollisuutensa täyttämiseksi kehittää rakennustyömaiden kulunvalvontaa.

 

Uudistusten euromääräisistä vaikutuksista on esitetty erilaisia arvioita, mutta yleinen arvio näyttää olevan, että uudistuksen rakennusalalle aiheuttamat kokonaiskustannukset nousevat kymmeniin miljooniin euroihin sekä uudistuksen voimaantuloon liittyvien kertaluontoisten kulujen että vuosittain aiheutuvien kulujen tasolla.

 

Ilmoittamismenettelyn yhteydessä tullaan keräämään valtavat määrät hyvin yksityiskohtaista tietoa rakennusalan yhtiöiden toiminnasta Suomessa. Verohallinto on jo ilmoittanut käyttävänsä näitä tietoja reaaliaikaisessa vero- ja maksuvalvonnassaan, sekä myös verotarkastuksissa ja verotusstatuksen arvioinnissa. On siten olettavissa, että veronumerouudistuksen myötä rakennusalan yritysten verotarkastukset sekä muut veroriidat lisääntyvät. Tämä voi osaltaan jopa vaikuttaa Suomen kiinnostavuuteen ulkomaisten rakennusalan toimijoiden keskuudessa.

Lisätietoja

  • Henri Pelkonen, veroasiantuntija
    Puh. 020 760 3679
    etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this