Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Yritysverotus
 • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen, Kiinteistöala
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 • Päivämäärä: 28.1.2014

Maksatko liikaa kiinteistöveroa? 

Kiinteistön omistajan vastaa siitä, että kiinteistöveron perusteena olevat tiedot ovat oikein. Tietojen oikeellisuus varmistamalla on mahdollisuus selviin verosäästöihin jopa takautuvasti, ja se on tärkeää myös riskienhallinnan kannalta.

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että kiinteistöä koskevat tiedot ovat verotuksessa oikein. Tätä varten kiinteistöverotuksen ilmoittamismenettelyä muutettiin vuoden 2013 alusta siten, että verovelvollisen on itse tarkistettava kiinteistöverotuksen pohjatiedot ja tehtävä niihin korjaukset. Menettely vastaa pitkälti yksityishenkilöiden tuloverotusta, ja esimerkiksi veronkorotuksia on mahdollista määrätä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä.

 

Käytännössä kiinteistöverotiedoissa voi olla huomattaviakin puutteita, mikä yleensä johtaa siihen, että kiinteistöveroa maksetaan liikaa. Rakennusten käyttötarkoitukset eivät välttämättä vastaa niiden oikeaa käyttöä, pinta-alatiedot voivat olla virheellisiä ja ääritilanteissa kiinteistöveroa on maksettu jopa vuosia sitten puretuista rakennuksista. Kun käytte kiinteistöverotuksen pohjana olevat tiedot läpi yhdessä asiantuntijan kanssa, voitte varmistua siitä, että maksatte veroa juuri oikean määrän.

 

Toisaalta riskienhallinnan näkökulmasta ja verosanktioiden välttämiseksi on tärkeää myös huolehtia siitä, että todellisuudessa kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset on oikein ilmoitettu ja esimerkiksi rakennusoikeuden määrä vastaa todellisuutta. Välillä uusienkaan rakennusten tiedot eivät välttämättä päivity muilta viranomaisilta verotukseen, jolloin omistajan tulee itse huolehtia siitä, että rakennusten tiedot kiinteistöverotuksessa vastaavat todellisuutta.

 

Hankaliksi ovat käytännössä muodostuneet etenkin tilanteet, joissa aiemmin esimerkiksi teollisuuskäytössä ollutta tilaa on muutettu toimistoiksi tai asuinrakennuksiksi. Tällaisissa tilanteissa on olennaista arvioida, mitä muutokset tarkoittavat kiinteistöverotuksen kannalta, jotta tulevat verokustannukset pystytään budjetoimaan ja kiinteistöverotuksen tiedot ovat alusta alkaen oikein.

 

Muutkin perusparannustoimenpiteet aiheuttavat kiinteistöverotuksessa helposti tulkintaongelmia, sillä peruskorjauksen myötä rakennusta nuorennetaan arvionvaraisesti vastaamaan sen taloudellisen pitoajan kasvu. Tällöin siitä tehtävien ikäalennusten määrä vähenee, eli verotuksesta tulee kalliimpaa. Etenkin laajempien perusparannusten tai laajennushankkeiden yhteydessä onkin syytä tarvittaessa asiantuntijan avustuksella arvioida, miten ne vaikuttavat rakennuksen arvostamiseen kiinteistöverotuksessa.

 

Kiinteistöverotuksen tietojen oikeellisuus varmistamalla on mahdollisuus selviin verosäästöihin. Koska kiinteistöverotus on kaavamaista, samat virheet toistuvat vuodesta toiseen, jolloin pienetkin virheet tulevat kalliiksi. Aikaisempien vuosien verotusta on yleensä mahdollista oikaista, joten verotietojen läpikäynnin pohjalta voidaan paitsi huolehtia siitä, että veron määrä on jatkossa oikein, myös hakea takaisin jo maksettuja liikaa perittyjä kiinteistöveroja. Toisaalta verotietojen läpikäynnillä voidaan varmistua siitä, että toimitaan oikein eikä kiinteistöverotukseen liity hallitsemattomia riskejä taikka epäselvyyksiä. KPMG:n asiantuntijoiden avustuksella voitkin varmistua siitä, ettet maksa liikaa kiinteistöveroa.

Lisätietoja

 • Valpuri Kulovaara, veroasiantuntija
  KPMG Oy Ab
  Puh: 020 760 3975
  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this

Kiinteistöt ja rakentaminen

KPMG:n asiantuntijat tarjoavat rakennus- ja kiinteistöalan neuvontapalveluita kaikissa liiketoiminnan vaiheissa.