Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Siirtohinnoittelu
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 1.2.2012

Siirtohinnoittelu käytännössä 

Siirtohinnoittelu käytännössä kansikuva
Siirtohinnoittelu käytännössä -julkaisu (2012) esittelee käytännönläheisesti verotuksen ajankohtaisimman ja yritysten kannalta taloudellisesti merkittävimmän aihealueen.

Siirtohinnoittelu aiheuttaa tällä hetkellä kansainvälisesti toimiville konserneille merkittävimmät veroriskit. Yritysten veroasioista vastaavat henkilöt saavat Siirtohinnoittelu käytännössä -teoksesta arvokasta käytännön tietoa siirtohinnoittelun sudenkuoppien välttämiseksi. 

 

Teoksessa selvitetään, mitä seikkoja yrityksen tulee ottaa huomioon määrittäessään konserniyhtiöiden välisiä siirtohintoja sekä laatiessaan siirtohinnoitteludokumentaation. Liiketoiminnan muutostilanteet ja yrityskauppojen yhteydessä ratkaistaviksi tulevat siirtohinnoitteluongelmat käydään niin ikään läpi. Lopuksi teoksessa käydään läpi tilanteita kuten verotarkastuksia, jotka voivat johtaa kaksinkertaiseen verotukseen, sekä keinoja kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.

 

Teoksen kirjoittajat Riika Jaakkola, Sanna Laaksonen, Timo Nikula, Mikko Palmu, Vesa Paronen, Eric Sandelin ja Suvi Vasenius ovat KPMG:n siirtohinnoitteluasiantuntijoita.

Tiedustelut ja tilaukset

Tiedustelut ja tilaukset suoraan Editan netmarketista.