Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Julkishallinto, Infrastruktuuri, Kuntasektori, Valtionhallinto, Terveydenhuolto, Sosiaalisektori, Yksityinen ja julkinen terveydenhuolto, Julkinen terveydenhuolto, Yksityinen terveydenhuolto
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
  • Päivämäärä: 4.4.2014

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu 

Hyvinvointipalvelujen palveluprosessien monimutkaistuessa asiakas kohtaa palvelupolullaan yhä useampia toimijoita. Ilman toimijoiden yhteistyötä asiakas kokee, että hänen ongelmaansa ei tartuta ajoissa ja hän joutuu odottamaan tarpeettomasti. Samalla palveluketjussa tehdään päällekkäistä työtä.
Nämä haasteet on tunnistettu myös Nurmijärvellä, jossa KPMG on ollut tukemassa poikkihallinnollisten prosessien tarkastelua. Tarkastelun kohteena olivat lasten huostaanotto, muistisairaan polku ja pitkäaikaistyöttömien palvelut. Työssä analysoitiin prosesseittain muun muassa asiakasryhmiä, toimijoita ja näiden välistä yhteistyötä sekä prosessin pullonkauloja ja ratkaisuja prosessien kehittämiseksi. Lasten huostaanotossa vertailtiin vaihtoehtoisia palvelupolkuja myös taloudellisesta näkökulmasta.

Lisätietoja

  • Juha Sutelainen 
    Puh. 020 760 3941
    S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this