Suomi

Tiedot

 • Toimiala: Julkishallinto, Infrastruktuuri, Kuntasektori, Valtionhallinto, Terveydenhuolto, Sosiaalisektori, Yksityinen ja julkinen terveydenhuolto, Julkinen terveydenhuolto, Yksityinen terveydenhuolto
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
 • Päivämäärä: 4.4.2014

Johtamisjärjestelmän arviointi ja kehittäminen 

Vantaan kaupungin strateginen hanke johtamisjärjestelmän arvioinnista ja kehittämisestä päättyi tammikuussa 2014. KPMG:n tehtävänä oli Vantaan kaupungin tulosalueiden ammatillisen johtamisen johtamisjärjestelmän arviointi.

Työhön sisältyi johtamisjärjestelmän ja johtamisen kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä toimenpide-ehdotusten laatiminen. Arviointi toteutettiin Vantaan johtamisen viitekehyksen mukaisesti kolmella osa-alueella:

 

 • strateginen johtaminen
 • organisaatiokulttuuri ja
 • johtamisen rakenteet.

 

Sosiaali- ja terveystoimialalta arvioitiin kaikki tuloalueet (Perhepalvelut, Vanhus- ja vammaispalvelut, Terveyspalvelut, Suun terveydenhuollon liikelaitos ja Talous- ja hallintopalvelut) sekä kyseinen toimiala kokonaisuutena. Työmenetelminä käytettiin haastatteluja, työpajatyöskentelyä ja hankkeessa kehitettyä tuetun itsearvioinnin mallia (TUIA).

Lisätietoja

  Minna Tuominen-Thuesen, Toimialajohtaja
  Sosiaali- ja terveydenhuolto
  Puh. 020 760 3565
  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this