Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut
  • Toimiala: Teollisuus
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
  • Päivämäärä: 24.2.2014

Verojalanjälki – minne mennään? 

Yrityksen verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnan verokuormaa eli sitä, kuinka paljon yrityksen toiminnasta kertyy yhteiskunnalle verotuloja. Suomalaisyrityksissä verojalanjäljen raportoinnin laatu ja laajuus vaihtelevat.

Valtaosa yrityksistä raportoi ainoastaan lain edellyttämät tiedot. Kyse on tuloveron määrästä. Tuloveron määrän taustoja ja laajempia verotusta koskevia toimintaperiaatteita ei raportoida.

 

Tämän lisäksi osa yritys raportoi verojalanjäljestä laajemmin. Kyse on yritysten yritysvastuuta koskevasta raportoinnista. Tällöin verojalanjälkeä on voitu laajemmin avata ja selostaa myös muiden verojen kuin tuloverojen maksua. Yleensä tulovero on vain yrityksen verojalanjäljen murunen.

 

Verojalanjäljen trendit

Ensimmäinen trendi on, että verojalanjäljestä raportoidaan jo ensi kevään tilinpäätöksissä ja yritysvastuuraporteissa nykyistä laajemmin. Päättyneen vuoden verojalanjälkeä koskevalla julkisella keskustelulla on varmasti oma vaikutuksensa trendiin.

 

Toinen trendi on verojalanjäljen raportoinnin laajeneminen myös muihin kuin julkisesti noteerattuihin yrityksiin. Kyse on erityisesti yrityksistä, joiden toimialaan liittyy merkittävä julkinen intressi. Yhtenä tällaisena toimialana voidaan mainita luonnonvaroja hyödyntävät teolliset yritykset ja toisena terveydenhuoltoalan yritykset.

 

Kolmas trendi on verojalanjäljen ilmiön aikaisempaa laajempi tarkastelu. Kyse on siitä, paljonko jonkin hyödykkeen tai palvelun hinnasta on veroja riippumatta siitä kuka verot on maksanut. Esimerkkinä voidaan mainita asuminen. Mikä maksaa asumisessa – verot? Kyllä, noin 40-50 prosenttia.

 

Verojalanjäljestä yrityksen verostrategiaan

Verostrategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu verotuksellinen päämäärä. Monilla yrityksillä on kirjoitettu tai kirjoittamaton verostrategia.

 

Tämän hetken kuumin verostrategian alue on verosuunnittelu. Mikä on yrityksen suhtautuminen passiiviseen, aktiiviseen tai aggressiiviseen verosuunnitteluun? Kaikki nämä ovat laillisia ja verotuksessa hyväksyttäviä toimenpiteitä.

 

Myös aggressiivinen verosuunnittelu on laillista ja verotuksessa hyväksyttävää. Yritysten on kuitenkin otettava kantaa, vastaako aggressiivinen verosuunnittelu heidän arvojansa mukaisia verotuksellisia päämääriä. Tässä on yrityksille mietittävää. Lähimuistissa on joidenkin yhdysvaltalaisten yritysten verosuunnittelu – laillista, mutta laajaa julkista huomiota herättävää.

 

Jaa sisältö

Share this

Lisätietoja

Lisätietoja

Timo Torkkel, Partner
Veropalvelut
Puh. 020 760 3370
S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi