Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus
  • Toimiala: Julkishallinto, Kiinteistöt ja rakentaminen
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 7.10.2013

Yksityisille ammattikorkeakouluille vuokrattavien tilojen alv-säännöksiin esitetään muutoksia 

Hallitus antoi 16.9.2013 esityksen (HE 107/2013 vp) arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta siten, että yksityinen ammattikorkeakoulu rinnastettaisiin kiinteistön käyttöoikeuden luovutustilanteissa yliopistolaissa tarkoitettuun yliopistoon. Muutoksen on ehdotettu astuvan voimaan 1.1.2014.

Lakimuutos liittyy ammattikorkeakoulu-uudistukseen, jossa ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Muutoksen myötä vuokranantaja voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta, jos kiinteistön käyttäjänä tai keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkaana olisi yksityinen ammattikorkeakoulu. Kunta- tai kuntayhtymämuotoiselle ammattikorkeakoululle aiemmin tiloja arvonlisäverollisena vuokrannut vuokranantajat voi siis periä vuokrat myös jatkossa arvonlisäverollisena vaikka vuokralaisen juridinen asema muuttuu yksityiseksi osakeyhtiöksi. Tällöin vuokranantajalla on edelleen vähennysoikeus tiloihin kohdistuvista kustannuksiin sisältyvään arvonlisäveroon eikä vuokranantajalle aiheudu kiinteistöinvestoinneista tehtyjen arvonlisäverovähennysten tarkistusvelvoitetta.

 

Tulevassa kompensaatiomenettelyssä yksityisten ammattikorkeakoulujen vuokramenoihin sisältyvät arvonlisäverot palautettaisiin ammattikorkeakouluille. Kompensaatio maksettaisiin toteutuneiden arvonlisäveromenojen perusteella aina kahden vuoden kuluttua menon syntymisvuodesta eli vuoden 2014 arvonlisäverokustannuksen kompensaatio maksettaisiin vuonna 2016.

Esityksen vaikutukset

Ehdotetun muutoksen myötä ammattikorkeakoulut ovat kiinteistön vuokrauksen osalta samassa asemassa kuin yliopistot tällä hetkellä. Lisäksi ammattikorkeakoulut voivat tehdä tilaratkaisunsa vapaammin joko omina suorina investointeina tai vuokraamalla tarvitsemansa toimitilat, mikä helpottaa omalta osaltaan ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiseen liittyviä toimitilaratkaisuja.

Lisätietoja:

Mari Uusitalo

Puh. 020 760 3551

 

Tero Takalo

Puh. 020 760 3769

 

Sähköposti: etunimi. sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta: