Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Yritysverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 18.12.2013

Yhteisöverokannan muutos hyväksytty – Corporate income tax rate change passed 

Suomen eduskunta on 17.12.2013 hyväksynyt hallituksen esityksen yhteisöverokannan muuttamisesta 24,5 prosentista 20 prosenttiin.

Verokantamuutos katsotaan 17.12.2013 tosiasiallisesti voimaan saatetuksi IAS 12 Tuloverot -standardissa tarkoitetulla tavalla. Laskennalliset verot arvostetaan uudella 20 prosentin verokannalla 31.12.2013 päättyvältä tilikaudelta. Laskennallisten verojen arvostaminen uudella verokannalla vaikuttaa efektiivisen veroasteeseen 31.12.2013 päättyvällä tilikaudella.

 

The Finnish Parliament passed on 17 December 2013 legislation on the corporate income tax rate change from 24.5% to 20%. The tax rate change is therefore considered substantively enacted for the purposes of IAS 12 Income taxes as of 17 December 2013. Deferred taxes should be measured by applying the new 20% tax rate in financial statements for the year ended 31 December 2013. The measurement of deferred taxes at the new rate will impact on the effective tax rate for the year ended 31 December 2013.

Lisätietoja

Jarna Pukkila

P. 020 760 3549

 

Timo Torkkel

P. 020 760 3370

 

Email: firstname.lastname@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this