Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 8.5.2014

Verohallinto julkaisi odotetun ohjeensa markkinointi- ja edustustilaisuuksien arvonlisäverotuksesta 

KHO:n keväällä 2013 antamien edustus- ja markkinointikuluja koskevien vuosikirjaratkaisujen jälkeen Verohallinto ilmoitti julkaisevansa uuden ohjeen asiaan liittyen. Nyt tämä ohje (”Markkinointi- ja edustustilaisuudet arvonlisäverotuksessa”) on julkaistu. Ohje muuttaa vain kohderyhmämarkkinoinnin vähennyskelpoisuuden edellytyksiä arvonlisäverotuksessa. Verohallinnon ohje on pääosin KHO:n ratkaisujen perusteluista ilmenevien asioiden toistoa, mutta se sisältää ainakin yhden uuden kannanoton.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi 11.4.2013 antamissaan vuosikirjaratkaisuissaan (KHO:2013:63,KHO:2013:64) arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisten markkinointikulujen ja vähennyskelvottomien edustuskulujen välistä rajanvetoa rajoitetulle kohderyhmälle järjestettyjen tilaisuuksien osalta. KHO:n päätösten mukaan tilaisuuden kohdentamisesta tiettyyn rajoitettuun joukkoon tai tilaisuuden järjestämisajankohdasta ei voida suoraan tehdä johtopäätöksiä tilaisuuden vähennyskelvottomuudesta ja toisaalta KHO:n mukaan sinänsä vähennyskelpoiseen tilaisuuteen voi liittyä myös vähennyskelvottomaksi edustamiseksi katsottavaa tarjoilua. (Linkki KPMG:n uutiseen em. KHO:n ratkaisuista)

 

Verohallinnon uuden ohjeen mukaan nämä KHO:n päätökset eivät muuta edustuskulun peruskäsitettä, mutta sen sijaan ne muuttavat kohderyhmämarkkinoinnin vähennyskelpoisuuden edellytyksiä. Vuonna 1993 annetussa Verotiedotteessa (4/1993) kohderyhmämarkkinoinnin kuluja pidettiin nimittäin edustusmenoina. Uudessa ohjeessa kanta on muuttunut siten, että kohdemarkkinointi on lähtökohtaisesti vähennyskelpoista liittyessään verolliseen liiketoimintaan. Vähennyskelpoisuutta arvioitaessa tulee kuitenkin ensin tarkastella järjestetyn tilaisuuden tarkoitusta ja luonnetta. Edustustilaisuuden osalta kaikki tilaisuuden kulut ovat edelleenkin vähennyskelvottomia. Markkinointi- tms. yksinomaan liiketoimintaan liittyvän tilaisuuden osalta taas tulee tarkastella erikseen kulujen luonnetta. Verovelvollisella on näyttövelvollisuus tilaisuuden ja kulujen luonteesta eli niiden liittymisestä vähennykseen oikeuttaviin tarkoituksiin.

 

Järjestetyn tilaisuuden luonteen määrittämiseen vaikuttavat tilaisuuden ohjelma, toteutettu sisältö sekä tarjoilu. Jos tarjoilu on tilaisuuden pääasiallinen sisältö, Verohallinnon ohjeen mukaan kyse on edustustilaisuudesta. Tilaisuus voi alkaa markkinointiosuudella ja jatkua tämän jälkeen edustustilaisuutena.

 

Markkinointitilaisuuteen liittyvää tarjoilua ei Verohallinnon mukaan ole pidettävä edustamisena, kun tarjoilu on tavanomaista ja toissijaista tilaisuuden tarkoitukseen nähden. Tavanomaisuudella tarkoitetaan Verohallinnon käsityksen mukaan kahvitarjoilua sekä esimerkiksi buffet-tyyppistä tai hintatasoltaan vastaavaa lounastarjoilua ruokajuomineen. Vastaavana mainitaan esimerkiksi työpaikkaruokalan linjalounaat ja ravintolan lounaslistan ateriat. Vähennyskelpoisen tarjoilun tulee sisältyä ajallisesti ja toiminnallisesti tilaisuuden ohjelmaan ja palvella tilaisuuden järjestäjän tavanomaista huomaavaisuutta osallistujia kohtaan tai tilaisuuden tehokasta toteutumista.

 

Markkinointitilaisuuksien yksittäisten kulujen vähennysoikeutta on arvioitava erikseen. Siksi markkinointitilaisuuden kuluessa järjestetty tavanomaisuudesta poikkeava ruoka- ja juomatarjoilu ovat edustamista, vaikka tilaisuuden kustannukset muutoin olisivat vähennyskelpoisia.

 

Verohallinnon ohjeen mukaan kohderyhmämarkkinointi kohdistuu rajattuihin henkilöihin tai henkilöryhmiin, joiden toimintaan markkinoilla halutaan vaikuttaa. Jos tällaisten henkilöiden puoliso ja muu perheenjäsen osallistuu tilaisuuteen, näiden henkilöiden kulut ovat vähennyskelvottomia. Ohje ei ota kantaa siihen, perustuuko vähennyskelpoisuus edustusmenon vai yksityisen kulutuksen vähennyskelvottomuuteen.

 

Ohje sisältää muutamia KHO:n ratkaisuihin liittyviä hyödyllisiä esimerkkejä. Ensinnäkin ohjeen mukaan markkinointitilaisuuden päätyttyä järjestetty päivällinen markkinointitilaisuuden läheisessä ravintolassa kohtuuhintaisena buffet-tarjoiluna on vähennyskelpoinen, kun sen jälkeen muuta ohjelmaa ei ole. Ohjeen kiinnostavin kannanotto koskee kuitenkin markkinointitilaisuuteen osallistuvien ulkopuolisten puolesta maksettuja matka- ja yöpymiskuluja, jotka ovat ohjeen mukaan markkinointitilaisuuden järjestäjälle vähennyskelpoisia. Vaikka ohjeessa ei tarkemmin selitetä näiden kulujen vähennyskelpoisuuden edellytyksiä, vähennyskelpoisuutta on arvioitava tapauskohtaisesti. KHO:n ratkaisujen perusteella nimittäin esimerkiksi yöpymistä edeltävän illan ja sitä seuraavan aamun vapaamuotoinen ohjelma teki osallistujien majoituskuluistakin edustusmenoja tuloverotuksessa (KHO 11.4.2013 T 1229).

 

Verohallinto on saanut osakseen kritiikkiä ohjeen rajoittamisesta yksinomaan arvonlisäverotukseen, vaikka vakiintuneessa verotuskäytännössä edustamiseen liittyvää rajanvetoa on arvioitu samoin periaattein niin arvonlisäverotuksessa kuin tuloverotuksessakin. Verohallinnon tiedotteen mukaan se on nyt päivittämässä ohjetta edustusmenoista, joka tullaan kirjoittamaan tuloverotuksen näkökulmasta. Ohje tullaan julkaisemaan vuoden 2014 aikana.

Merkitys yrityksille

Rajanveto vähennyskelvottoman edustamisen ja muiden liiketoiminnan vähennyskelpoisten kulujen välillä on aina ajankohtainen aihe ja vuoden alussa voimaan tullut edustuskulujen vähennyskelvottomuus elinkeinoverotuksessa lienee entisestään lisännyt Verohallinnon kiinnostusta yritysten noudattamiin käytäntöihin asiaan liittyen. Verohallinnon uusi ohje tuo yrityksille jonkin verran lisää tulkinta-apua rajanvetojen tekemiseen kohderyhmämarkkinoinnin osalta.

 

Mikäli yrityksessä on oma-aloitteisesti käytetty markkinointitilaisuuksiin liittyen tiukempia kirjausperiaatteita kuin KHO:n päätöksistä ja Verohallinnon ohjeesta ilmenee, vähentämättä jäänyttä arvonlisäveroa voidaan hakea takaisin palautushakemuksilla.

Lisätietoja

Matti Lindholm

P. 020 760 3235

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta