Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Oikeustapaukset, Yritysverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 4.11.2013

Ulkomaisen säätiön saamalle lähdeveron palautukselle oli maksettava korkoa 

KHO:n syyskuussa 2013 julkaiseman vuosikirjaratkaisun KHO 2013:148 mukaan ruotsalaiselle säätiölle vuosilta 2002–2007 palautetuille lähdeveroille oli maksettava yhteisökorkoa EU-oikeuden vastaavuusperiaatteen mukaisesti. KHO:n ratkaisu muuttaa Verohallinnon aikaisemmin soveltamaa linjaa, jonka mukaan palautettavalle lähdeverolle ei makseta palautuskorkoa.

KHO:n ratkaisussa KHO 2013:148 oli kyse ruotsalaisesta säätiöstä, jonka pääasiallisena tehtävänä oli edistää ruotsalaista tieteellistä tutkimusta sekä Ruotsin valtiolle hyödyllistä opetus- ja tutkimustoimintaa. Säätiö oli vuonna 2007 Uudenmaan verovirastolle toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt vuosina 1999─2007 suomalaiselta osakeyhtiöltä saamistaan osinkotuloista pidätettyjen lähdeverojen palauttamista. Verohallinto oli sittemmin palauttanut säätiölle vuosilta 2002–2007 pidätetyt lähdeverot, mutta hylännyt hakemuksen vuosien 1999–2001 osalta. Säätiö haki valituksessaan lähdeverojen palauttamista myös vuosina 1999–2001 pidätetyille lähdeveroille sekä yhteisökoron maksamista vuosille 1999–2007.

 

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (lähdeverolaki) mukaan verovelvollisella on oikeus saada liikaa peritty lähdevero takaisin. Oikaisuvaatimus tulee tehdä viimeistään veron perimistä lähinnä seuraavien viiden kalenterivuoden kuluessa. KHO katsoi ratkaisussaan, että säätiölle vuosilta 2002─2007 palautetuille lähdeveroille oli määrättävä maksettavaksi yhteisökorkoa EU-oikeuden vastaavuusperiaatteen nojalla. Sen sijaan KHO hylkäsi valituksen vuosilta 1999–2001 maksettuja lähdeverojen osalta, koska palauttamista koskevaa vaatimusta ei ollut tehty säädetyssä määräajassa.

 

KHO:n ratkaisun perusteella ulkomaisten verovelvollisten kannattaa jättää Verohallinnolle lähdeveron palautushakemus, jossa vaaditaan palautettaville lähdeveroille yhteisökoron maksamista. Vuoden 2013 loppuun mennessä voidaan hakea takaisin vielä 2008 pidätettyjä lähdeveroja. Palautushakemusten käsittely tulee todennäköisesti hidastumaan, koska koron laskemiselle on määriteltävä yhdenmukaiset laskentaperusteet. Verohallinto tulee myöhemmin antamaan ohjeistuksen KHO:n ratkaisun vaikutuksista ja lähdeveron palautuskoron laskentaperusteista.

Lisätietoja:

Kristiina Äimä

P. 020 760 3698

 

Suvi Lamminsivu

P. 020 760 3151

 

s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta