Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Julkishallinto, Yhdistykset ja säätiöt
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 17.9.2013

Työvoimapoliittinen koulutus verollista verotonta koulutusta järjestävillä 

Korkein hallinto-oikeus on 6.9.2013 antamassaan ratkaisussa KHO 2013:140 katsonut, että työvoimapoliittisen koulutuspalvelun myynti on arvonlisäverollista myös silloin, kun koulutuspalvelun myyjä on lakisääteistä koulutusta antava oppilaitos.

Tapauksessa oli kysymys säätiömuotoisesta toimijasta, jota oli tuloverotuksessa pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä. Säätiö järjesti arvonlisäverottomana koulutustoimintana pidettävää lakisääteistä, ja valtion varoin avustettua ammatillista aikuiskoulutustoimintaa. Säätiö järjesti tämän lisäksi myös työvoimapoliittista koulutusta, jota se myi ELY-keskukselle. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli, pidetäänkö työvoimapoliittista koulutusta säätiön arvonlisäverottomana toimintana.

 

Korkein hallinto-oikeus totesi ensin, että koska säätiö oli valittu työvoimapoliittisen koulutuksen toimittajaksi yleisen tarjouskilpailun perusteella, toiminta tapahtui kilpailuolosuhteissa ja toiminnan katsottiin olevan säätiön elinkeinotoimintaa. Säätiö ei siten vapautunut arvonlisäverosta arvonlisäverolain 4 §:n perusteella.

 

Korkein hallinto-oikeus totesi lisäksi, että säätiön järjestämä työvoimapoliittinen koulutus ei ole lakisääteistä koulutusta. ELY-keskukset voivat hankkia työvoimapoliittisen koulutuksen muiltakin kuin ammatillisen perus- tai lisäkoulutuksen järjestämisluvan saaneilta. Säätiö ei siten järjestänyt työvoimapoliittista koulutusta minkään lain velvoittamana eikä sitä avustettu suoraan lain nojalla valtion varoin siten kuin arvonlisäverolain 40 §:ssä tarkoitetaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ko. työvoimapoliittisten koulutuspalvelujen myynnistä on suoritettava veroa. Merkitystä ei annettu sille, että säätiö harjoitti myös verotonta koulutustoimintaa.

Merkitys yrityksille

Nyt annettua ratkaisua ei käsityksemme mukaan tulisi kuitenkaan pitää sellaisena kannanmuutoksena, joka suoraan vaikuttaisi henkilöstökoulutuksen arvonlisäverotukseen. Arvonlisäverolain esitöissä on nimenomaisesti todettu, että henkilöstökoulutus on verotonta, kun sen järjestäjänä on lakisääteistä koulutusta antava oppilaitos. Tämän korkein hallinto-oikeus vahvisti ratkaisussaan KHO 1997:22, jossa aikuiskoulutuskeskuksen yrityksille myymää henkilöstökoulutusta ei pidetty arvonlisäverollisena toimintana. On kuitenkin luultavaa, että myös henkilöstökoulutusten arvonlisäverokohtelu tulee laajasti uudelleenarvioitavaksi jatkossa.

 

Koulutustoimintaa harjoittavien toimijoiden tulisikin käydä läpi toimintansa ja arvioida menettelyidensä oikeellisuus.

Lisätietoja

  • Anna Kallunki
    Puh. 020 760 3418

 

  • Marko Ojala
    Puh. 020 760 3341

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this