Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 13.5.2014

Romualalle tulossa käännetty arvonlisäverovelvollisuus 

Hallitus antoi huhtikuussa lakiesityksen (HE 31/2014 vp), jonka mukaan Suomessa otettaisiin käyttöön käännetty verovelvollisuus romualalla vuoden 2015 alusta lukien. Lakiesityksen sanamuodosta johtuen uusi lainsäädäntö tulisi koskettamaan varsinaisten romukauppiaiden ohella tavalla tai toisella isoa joukkoa muitakin yrityksiä, arvioiden mukaan jopa noin 15.000-17.000 yritystä.

Hallitus on esittänyt romualan käännetyn alv-velvollisuuden käyttöönottoa Suomessa 1.1.2015 lukien pienentääkseen romukaupan toimijoiden epärehellisyydestä johtuvaa alv-tulojen menetystä. Uuden lainsäädännön on arvioitu lisäävän verotulokertymää noin 7-8 miljoonaa euroa. Suurimmassa osassa EU-maista romualalla on jo käytössä käännetty verovelvollisuus, ja esimerkiksi Ruotsissa vastaava lainsäädäntö tuli voimaan 2013 alusta.

 

Uudessa järjestelmässä tietyistä, laissa tarkemmin säädetyistä, tavaroiden myynneistä verovelvollinen olisi myyjän sijaan ostaja. Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaisiin kaikkiin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen elinkeinonharjoittajien välisiin laissa määriteltyihin metalliromun ja -jätteen luovutuksiin, joten muutos koskisi varsinaisten romualan toimijoiden lisäksi myös esimerkiksi sellaisia yrityksiä, jotka myyvät tuotantonsa tai muun toimintansa sivutuotteena syntynyttä romua ja jätettä toiselle alv-velvolliselle elinkeinonharjoittajalle. Toisin kuin rakennusalan käännetyssä verovelvollisuudessa, romualan käännetyn verovelvollisuuden soveltamiselle ei olla asettamassa tarkempia, ostajan (tai myyjän) harjoittamaa toimintaa koskevia edellytyksiä.

 

Menettelyn piiriin kuuluisivat tietyt, laissa erikseen luetellut metallilajit, joista romu tai jäte koostuu. Tällaisia metallilajeja olisivat esimerkiksi rauta, kupari, nikkeli, alumiini, lyijy ja tina. Hallituksen esityksessä on mainittu myös esim. galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu. Tavaroiden rajaus perustuu käytännössä Tullin käyttämään ns. CN-nimikkeistöön.

 

Verohallinto on ilmoittanut antavansa aiheeseen liittyvän ohjeen syksyllä 2014.

Merkitys yrityksille

Tässä vaiheessa yritysten on syytä varautua tähän muutokseen selvittämällä, onko niillä lakiesityksessä mainittujen metalliromujen tai –jätteiden ostoja tai myyntejä. Jos yrityksellä havaitaan olevan tällaisia - yksittäisiäkin - ostoja tai myyntejä, tietojärjestelmien ja arvonlisäveroprosessien läpikäynti ja päivittäminen näiltä osin on tarpeen.

 

Lakiesityksen tavoitteiden mukaisesti muutoksen toivotaan parantavan rehellisten toimijoiden kilpailuasemaa markkinoilla.

Lisätietoja

Matti Lindholm

P. 020 760 3235

 

Mika Kallio

P. 020 760 3375

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this