Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus
  • Toimiala: Julkishallinto, Kiinteistöt ja rakentaminen, Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Terveydenhuolto, Yhdistykset ja säätiöt
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 11.10.2013

Muutos arvonlisäverolakiin – Verottomien toimijoiden kustannustenjakoryhmä 

Arvonlisäverolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan verotonta tai arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävää toimintaa harjoittavien yhteenliittymien jäsenilleen suorittamat palvelut olisivat verottomia, mikäli ne ovat välittömästi tarpeellisia jäsenten toiminnalle. Hallituksen esityksellä 108/2013 arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan paremmin EU:n arvonlisäverodirektiiviä, joka sisältää säännöksen verottomien toimijoiden kustannustenjakoperiaatteen soveltamisesta. Muutos tulisi voimaan vuoden 2014 alusta.

Arvonlisäverolain muutoksen seurauksena esimerkiksi verotonta terveyden- ja sairaanhoitoa, sosiaalihuoltoa, koulutusta tai rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavat toimijat voisivat myydä yhteenliittymänsä jäsenille ilman arvonlisäveroa palveluita, jotka ovat välittömästi tarpeellisia yhteenliittymän verottomalle tai arvonlisäveron ulkopuolelle jäävälle toiminnalle. Yhteenliittymä voisi veloittaa jäsenille myymästään palvelusta korvauksena ainoastaan myydyn palvelun kustannuksia vastaavan määrän ilman voitto-osuutta, jolloin vastike palvelusta olisi kunkin jäsenen osuus yhteenliittymän yhteisistä kustannuksista.

 

Yhteenliittymän jäsenilleen myymien palvelujen verottomuus ei saisi olla omiaan johtamaan kilpailun vääristymiseen. Hallituksen esityksen mukaan arvonlisäverotuksen neutraalisuutta voitaisiin verottomuuden kautta parantaa vain niissä rajoissa kuin se on mahdollista aiheuttamatta kilpailun vääristymistä markkinoilla, joilla yhteenliittymän jäsenet voivat toimia ostajina. Kilpailun vääristymistä koskevan edellytyksen täyttyminen tulee selvittää tapauskohtaisesti.

 

Jäseninä yhteenliittymässä voisivat olla verotonta tai arvonlisäveron ulkopuolelle jäävää toimintaa harjoittavat toimijat oikeudellisesta muodostaan riippumatta. Myös kunnat tai ulkomaiset toimijat voisivat kuulua yhteenliittymään.

 

Arvioitaessa mahdollisuutta soveltaa kustannustenjakoperiaatetta kannattaa arvonlisäverosäännösten lisäksi ottaa huomioon siirtohinnoittelua koskevat OECD-maiden ja EU:n säännökset.

Lisätietoja

Tiina Ahrikkala

Puh. 020 760 3455

 

Ari Nielsen

Puh. 020 760 3661

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this