Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Kuljetus ja logistiikka
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 9.10.2013

Matkatoimistoalan marginaaliverotus EUT:ssa – ei muutosta Suomessa 

Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisussaan C-309/11 hylännyt Euroopan komission Suomea vastaan nostaman kanteen. Komissio oli kanteessaan vaatinut unionin tuomioistuinta toteamaan, että Suomi olisi toiminut arvonlisäverodirektiivin vastaisesti sallimalla matkatoimistojen soveltaa marginaaliverojärjestelmää myös muille kuin matkapalvelun loppukäyttäjille myytäviin matkapalveluihin.

Matkatoimistoihin sovellettavaa arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmää sovelletaan eri EU-maissa eri tavoin. Useat maat, pois lukien Suomi ja muutamat muut jäsenvaltiot, soveltavat ns. yhdenkertaista matkustajalähtöistä marginaaliverotusmenettelyä, jolloin ainoastaan lopulliselle kuluttajamatkailijalle tapahtuvaan myyntiin voidaan soveltaa marginaaliverotusmenettelyä.

 

Komissio lievensi prosessin edetessä omaa kantaansa siten, että marginaaliverotusta voitaisiin soveltaa myös elinkeinonharjoittajalle tapahtuvaan myyntiin, mutta vain tilanteessa jossa tämä ostaa matkapalvelun omiin tarpeisiinsa. Näin se piti edelleen kiinni matkustajalähtöisestä näkemyksestään, jonka mukaan erityisjärjestelmää voidaan soveltaa vaihdantaportaassa vain yhden kerran - tehtäessä myynti lopulliselle matkailijalle.

 

EUT otti ratkaisussaan huomioon, että erityisjärjestelmän tavoitteena on matkatoimistoihin sovellettavien arvonlisäverosääntöjen yksinkertaistaminen ja sillä pyritään myös arvonlisäverotuottojen tasaiseen ja oikeamääräiseen kertymiseen eri jäsenvaltioiden kesken. EUT totesi ratkaisuperusteluissaan, että asiakaslähtöinen lähestymistapa soveltuu paremmin näiden kahden tavoitteen saavuttamiseen, koska sen perusteella matkatoimistoihin voidaan soveltaa yksinkertaistettuja sääntöjä asiakastyypistä riippumatta.

 

Kyseisen päätöksen myötä Suomen laajemman tulkinnan yllä ollut epävarmuus päättyy. EUT:n ratkaisu hyödyttää erityisesti sellaisia toimijoita, jotka myyvät toisessa EU-maassa toteutettuja matkapalveluita edelleen toisille matkatoimistoille. Mikäli Suomi olisi joutunut muuttamaan arvonlisäverolakiaan, olisi tällaisille toimijoille helposti syntynyt rekisteröinti- ja veronmaksuvelvoitteita useisiin eri EU-maihin.

Lisätietoja

Atte Saari

Puh. 020 760 3895

 

Pasi Hämäläinen

Puh. 020 760 3419

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this