Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Julkishallinto
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 25.3.2014

KVL:n ratkaisu MBA- ja eMBA-koulutuspalveluiden arvonlisäverotuksesta 

Keskusverolautakunta antoi 22.1.2014 ennakkoratkaisun 1/2014 MBA- ja eMBA-koulutuspalveluiden ja ulkomaiselle yliopistolle alihankintana myytyjen koulutuspalveluiden arvonlisäverotuksesta.

Keskusverolautakunnan mukaan lakisääteistä koulutusta antava oppilaitos oli velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa MBA- ja eMBA-koulutuspalveluiden myynnistä, sillä MBA- ja eMBA-koulutuksia ei tarjottu minkään lain velvoittamana eikä oppilaitos saanut tätä toimintaansa varten lain nojalla avustusta valtion varoista arvonlisäverolain 40 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Koulutusohjelmat järjestettiin liiketaloudellisin perustein kilpailuolosuhteissa ja vastaavaa koulutusta voivat tarjota myös muut kuin lakisääteistä koulutusta antavat oppilaitokset.

 

Toisena asiakokonaisuutena ratkaisussa oli kysymys ulkomaisille yliopistoille ja näiden opiskelijaryhmille myytyjen koulutuspalveluiden arvonlisäverokohtelu sekä näiden palveluiden arvonlisäverotusvaltion määräytyminen. Asiakkaalle räätälöityä koulutusta voitiin järjestää joko Suomessa tai ulkomaila ja koulutusjaksot kestivät vajaasta viikosta useampiin viikkoihin. Tämä koulutus saattoi muodostaa osan tutkinnosta tai jatko-opinnoista ulkomaisessa yliopistossa.

 

Myös nämä ulkomaisille yliopistoille tarjotut koulutuspalvelut järjestettiin liiketaloudellisin perustein eikä niitä tarjottu minkään lain velvoittamana eikä oppilaitos saanut tähän toimintaan lain nojalla avustusta valtion varoista. Toimintaa ei pidetty tältäkään osin arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuna verosta vapautettuna koulutuspalveluna. Koska kyse oli kestoltaan pitkähköstä ja aktiivista osallistumista vaativasta toiminnasta, KVL katsoi, että palvelua oli pidettävä asiakkaan kiinteän toimipaikan (kotipaikan) valtiossa arvonlisäverotettavana toimintana, jos palvelu luovutettiin elinkeinonharjoittajalle. Palvelua ei siten pidetty tapahtuman järjestämisvaltiossa arvonlisäverotettavana pääsyoikeuden luovuttamisena opetustilaisuuteen. Sitä vastoin jos palvelu luovutettiin muulle kuin elinkeinonharjoittajalle, palvelu katsottiin sellaiseksi opetukseen liittyväksi palveluksi, jonka arvonlisäverotusvaltio on Suomi, mikäli toiminta tapahtuu täällä.

 

Keskusverolautakunnan yliopistolle antama ennakkoratkaisu on tuorein osoitus siitä, että lakisääteistä koulutusta harjoittavien oppilaitosten harjoittama muu kuin lakisääteinen koulutus tulkitaan aiemmasta verotuskäytännöstä poiketen yhä useammin oppilaitoksen arvonlisäverolliseksi toiminnaksi. Tähän viittaa myös vuonna 2013 annettu Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2013:140 työvoimapoliittisesta koulutuksesta. Oppilaitosten on syytä varautua siihen, että muun kuin lakisääteisen koulutuksen arvonlisäverokohtelu voi tulla laajasti uudelleenarvioitavaksi jatkossa. Verohallinto tulleekin vuoden 2014 aikana yksityiskohtaisesti linjaamaan koulutuspalveluihin jatkossa sovellettavia alv-periaatteita.

Lisätietoja:

Anna Kallunki

P. 020 760 3418

email: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta