Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Omaisuudenhoito, Pankki- ja rahoitusala
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 6.5.2013

KVL 14/2013: Luxemburgilainen FCP-rahasto rinnastettiin suomalaiseen rahastoon 

Keskusverolautakunnan maaliskuussa 2013 antaman ennakkoratkaisun (KVL 14/2013) mukaan luxemburgilainen FCP-muotoinen sijoitusrahasto oli rinnastettavissa suomalaiseen sijoitusrahastoon. Rahaston suomalaisista pörssiyhtiöistä saamasta osinkotulosta ei ollut suoritettava lähdeveroa. Ennakkoratkaisu koskee sijoitusrahastoa, joka on hakenut KPMG:n avustuksella KVL:n ennakkoratkaisua.

KVL:n mukaan ennakkoratkaisua hakenut sijoitusrahasto oli Luxemburgin lainsäädännön mukainen FCP-muotoinen (fonds commun de placement) sijotusrahasto, jonka varoja hallinnoi erillinen rahastoyhtiö. Rahasto oli sijoitusrahastodirektiivissä 2009/65/EY tarkoitettu yhteissijoitusyritys, johon rajoittamaton joukko sijoittajia voi sijoittaa varojaan. FCP-rahasto ei ollut erillinen verovelvollinen Luxemburgissa, vaan sen saama tulo verotettiin rahaston osuuden-omistajien tulona. Rahasto oli velvollinen suorittamaan Luxemburgissa ainoastaan rekisteröintimaksuja ja erityistä vuosittaista varallisuuden perusteella määrättävää veroa. Rahastoa ei pidetty Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen mukaan verosopimusvaltiossa asuvana henkilönä.

 

KVL katsoi ennakkoratkaisussaan FCP-muotoisen sijoitusrahaston olevan rinnastettavissa suomalaiseen sijoitusrahastoon, joka on tuloverolain nojalla Suomessa verovapaa yhteisö. Ennakkoratkaisun mukaan rahaston vertailukelpoisuutta arvioitaessa merkitystä ei ollut rahaston osuudenomistajien verokohtelulla. EU-oikeuden mukaan kaikki rajoitukset, jotka koskevat pääomien vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä ovat kiellettyjä. Ennakkoratkaisu on lainvoimainen.

 

KVL:n ratkaisun perusteella kaikkien sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitettujen sopimusperusteisten sijoitusrahastojen tulisi periaatteessa olla oikeutettuja lähdeveron palautuksiin Suomessa. Rahastojen vertailukelpoisuutta arvioitaessa merkitystä ei tulisi antaa rahaston osuudenomistajien verokohtelulle eikä sille, onko rahasto erillinen verovelvollinen asuinvaltiossaan tai oikeutettu verosopimusetuuksiin Suomen ja rahaston asuinvaltion välisen verosopimuksen nojalla. Lähdeveron palautuksen kannalta keskeistä on, ettei lähdeveroa ole voitu hyvittää rahaston tai sen osuudenomistajien verotuksessa.

Lisätietoja:

Kristiina Äimä

Puh. 020 760 3698

 

Suvi Lamminsivu

Puh. 020 760 3151

 

email: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta: