Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 10.9.2013

KHO:n ratkaisu rakentamispalveluiden myynnin satunnaisuudesta 

KHO katsoi ratkaisussaan (KHO:2013:115), että lämpökeskustoimituksiin sisältyvien suojarakennusten myyntiä oli pidettävä rakentamispalvelun myyntinä, vaikka suojarakennusten osuus oli vain 5 - 10 prosenttia koko lämpökeskustoimituksen myyntihinnasta eikä yhtiön myyntiin sovellettu rakentamispalvelujen käännettyä verovelvollisuutta miltään osin.

Yhtiö oli erikoistunut valmistamaan lämpölaitostekniikkaa. Yhtiö myi höyry- ja lämpöenergiaa tuottamaan tarkoitettuja lämpökeskuksia muun ohella siten, että lämpökeskustoimituksiin sisältyi laitteiden ja komponenttien lisäksi myös suojarakennus eli laitteita suojaavat seinät ja katto. Yhtiön omat asentajat tai sen käyttämät alihankkijat asensivat suojarakennuksen asiakkaan rakentamille perustuksille. Suojarakenteiden osuus oli noin 5-10 prosenttia koko toimituksen myyntihinnasta.

 

Ratkaisussa linjattiin, että kiinteille perustuksille rakennettavia suojarakennuksia on pidettävä arvonlisäverolaissa tarkoitettuina rakennuksina tai pysyvinä rakennelmina. Merkitystä ei KHO:n mukaan ole sillä, että suojarakennus rakennetaan tilaajan rakennuttamille perustuksille. Vaikka suojarakennelmalla ei ole muuta käyttöä kuin suojata lämpökeskuksen laitteita eikä sitä pystytettäisi ilman lämpökeskusta, ei myöskään tällä katsottu olevan vaikutusta asian arviointiin.

 

Lain esitöiden mukaan rakentamispalvelun käännetyn verovelvollisuuden soveltamista ei ole tarkoitettu koskemaan vain sellaisia toimijoita, joiden yksinomainen tai pääasiallinen toiminta koostuu rakentamispalvelujen myynnistä, vaan pääsääntöisen toimialan ja toiminnan lisäksi huomioon otettavia seikkoja ovat rakentamispalvelujen tarjoamisen ja myynnin säännöllisyys sekä palvelusuoritusten määrä ja laajuus.

 

Koska yhtiön myymien lämpökeskusten hinnasta vain pieni osa muodostuu suojarakennusten rakentamisesta, puoltaisi tämä ratkaisun mukaan sinällään tulkintaa, jonka mukaan yhtiöön ei sovellettaisi arvonlisäverolain 8 c §:ssä tarkoitettua käännettyä verovelvollisuutta. KHO piti kuitenkin ratkaisevana sitä, että yhtiö sen varsinaiseen päätoimialaan liittyen tarjoaa säännöllisesti myös suojarakennusten rakentamispalveluja. Näin ollen yhtiön ei katsottu myyvän rakentamispalveluita hallituksen esityksessä tarkoitetulla tavalla poikkeuksellisesti ja yksittäisissä tilanteissa.

 

Annettu ratkaisu samoin kuin Helsingin hallinto-oikeuden 28.8.2012 antama ratkaisu 12/0796/1 osoittavat, että rakentamispalveluiden käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan laajassa merkityksessä. Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden soveltamisen edellytyksenä ei ole se, että ostajan harjoittama toiminta olisi pääasiallisesti rakennustoimintaa. Merkitystä ei myöskään ole sillä, sovelletaanko ostajan omiin myynteihin rakentamispalvelujen käännettyä verovelvollisuutta.

Lisätietoja

  • Mari Uusitalo
    Puh. 020 760 3551

 

  • Tero Takalo
    Puh. 020 760 3769

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this