Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
 • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 • Päivämäärä: 11.9.2013

KHO:n ratkaisu kirjan painotyön myyntiin sovellettavasta verokannasta 

Korkein hallinto-oikeus on 5.7.2013 antanut ratkaisun (KHO:2013:125) kirjan painotyön myyntiin sovellettavasta verokannasta. KHO:n mukaan painotyön myynnissä on kyse tavaran myynnistä, muttei kuitenkaan arvonlisäverolain tarkoittaman kirjan myynnistä. Näin ollen myyntiin ei voida soveltaa kirjan alennettua 10 %:n verokantaa, vaan siihen on sovellettava yleistä 24 %:n verokantaa.

A Oy valmistaa painotuotteita. Yhtiö painaa kirjat asiakkaan toimittamasta sähköisestä materiaalista itse omistamillaan laitteillaan, omia materiaalejaan käyttäen. A Oy ei tehnyt muutoksia asiakkaan alkuperäiseen aineistoon missään valmistuksen vaiheessa, vaan ainoastaan painoi asiakkaan tuottaman aineiston kirjaksi. Asiakkaan toimittaman aineiston immateriaalioikeudet eivät missään vaiheessa siirtyneet A Oy:lle.

 

EUT:n asiassa C -88/09 (Graphic Procédé) antaman tuomion mukaisesti A Oy:n toiminnassa ei KHO:n mukaan ollut kyse palvelun, vaan tavaran myynnistä. Vaikka kysymys oli tavaran myynnistä, ei kyseistä tavaraa pidetty arvonlisäverolaissa tarkoitettuna kirjana. Todettakoon, että tapaus koski ainoastaan sellaisia painotuotteita, jotka muutoin täyttävät kirjan määritelmän esimerkiksi kirjakaupan myymänä.

 

KHO:n mukaan alennetun verokannan tarkoituksena on tukea kirjan sisällön levittämistä kulttuuripoliittisilla syillä. Koska A Oy ei missään vaiheessa saanut omistukseensa kirjan painoksen aineetonta sisältöä, A Oy:n ei katsottu luovuttavan asiakkaalleen kirjaa, vaan ainoastaan tallennemateriaalin eli painamisessa käytetyn paperin, kannet ja muun materiaalin. Näin ollen kyseessä ei ollut alennetun 10 %:n verokannan alaisen kirjan myynnistä, vaan yleisen 24%:n verokannan alaisesta tavaran myynnistä.

 

Samoilla kulttuuripoliittisilla perusteilla KHO päätyi toisessa 5.7.2013 antamassa ratkaisussa (taltio 2304) siihen, ettei valokuvakirjojen myynnissä ollut kyse alennetun verokannan alaisen kirjan myynnistä. Tässäkään tapauksessa kirjan valmistaja, kuvapalveluyritys, ei saanut omistusoikeutta valmistamansa kirjan sisältömateriaaliin (asiakkaan valokuviin). Tällöin yrityksen myydessä asiakkaalleen valmiin kuvakirjan asiakkaan toimittamasta kuvamateriaalista, se tosiasiallisesti myi ainoastaan painotyössä käytetyn tallennemateriaalin, kuten paperin ja kirjan kannet. Näin ollen myyntiin oli sovellettava yleistä verokantaa.

 

KHO:n ratkaisu poikkeaa mm. Ruotsissa omaksutusta tulkinnasta, jonka mukaan em. olosuhteissa kysymys on alemman verokannan alaisesta kirjan myynnistä. Rajanveto tavaran ja palvelun myynnin osalta on olennaista erityisesti rajat ylittävässä myynnissä, koska se vaikuttaa myynnin verotusmaahan.

Lisätietoja:

 • Joonas Paavolainen
  Puh. 020 760 3567

 

 • Pasi Hämäläinen
  Puh. 020 760 3419

 

 • Andreas Johansson
  Puh. 020 760 3265

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this