Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Oikeustapaukset, Yritysverotus
  • Toimiala: Yhdistykset ja säätiöt
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 31.5.2013

KHO:n päätös yleishyödyllisen yhteisön omistamien kiinteistöjen tulolähteestä 

Korkein hallinto-oikeus antoi 17.4.2013 päätöksen (KHO:2013:71), jossa otettiin kantaa yleishyödyllisen yhteisön omistamien kiinteistöjen tulolähteeseen liiketoimintojen yhtiöittämisen jälkeen.

Yleishyödyllinen yhdistys oli tapauksessa vuonna 2003 siirtänyt pääosan elinkeinotoiminnastaan liiketoimintasiirrolla tytäryhtiölleen ja oli yhtiöittämisen jälkeen vuokrannut kahta omistukseensa jäänyttä kiinteistöä pääasiassa tytäryhtiölleen vuosina 2004-2008. Yhdistys oli myös myynyt sen palvelukseen jääneiden toiminnanjohtajan ja toimistonhoitajan osa-aikaisen työpanoksen tytäryhtiölleen.

 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei yleishyödyllisen emoyhteisön ja sen tytäryhtiön välillä ollut elinkeinotoiminnan uudelleen organisoinnista huolimatta vallinnut sellaista oikeus- ja verotuskäytännön mukaista konsernisuhdetta ja toiminnallista yhteyttä, että yhdistyksen vuokraamia kiinteistöjä katsottaisiin käytetyn elinkeinotoimintaa välillisesti edistäviin tarkoituksiin. Yhdistyksen vuokraustoiminta oli sijoitusluonteista toimintaa, jolla yhdistys oli pyrkinyt kattamaan yleishyödyllisen toiminnan menoja. Kiinteistöjä ei siten tullut lukea yhdistyksen elinkeinotoiminnan tulolähteeseen vaan henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Yhdistyksen ko. kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot olivat siten sen TVL:n mukaan verotettavaa kiinteistötuloa eivätkä veronalaista elinkeinotuloa.

Lisätietoa

  • Katariina Pöyhönen
    Puh. 020 760 3287

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this