Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Oikeustapaukset, Yritysverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 21.1.2014

KHO:n ennakkopäätös konsernilainan alaskirjauksen vähennyskelpoisuudesta 

Korkein hallinto-oikeus antoi 15.1.2014 ratkaisun (KHO 2014:8), jonka mukaan X Oy:n sisaryhtiölleen Y Oy:lle antaman lainasaamisen alaskirjaus oli verotuksessa vähennyskelpoinen menetys, kun määräysvalta kummassakin yhtiössä oli luonnollisella henkilöllä A eikä kyse siten ollut EVL 16 § 7 kohdan sanamuodon tarkoittamien konserniyhtiöiden välisen lainasaamisen alaskirjauksesta.

Konserniyhtiöiden välisten saamisten alaskirjauksen vähennyskelpoisuutta on rajoitettu EVL 16 §:n 7 kohdan säännöksellä, jonka mukaan tytär- tai intressiyhtiöltä olevan muun saamisen kuin myyntisaamisen menetys tai arvonalentuminen on verotuksessa vähennyskelvoton. Edellytyksenä säännöksen soveltamiselle on, että velkojayhtiö yksin tai yhdessä muiden konserniyhtiöiden kanssa omistaa vähintään 10 % velallisyhtiön osakekannasta. Esimerkki lainkohdan nojalla vähennyskelvottomasta menetyksestä on emoyhtiön tytäryhtiölleen investoinnin rahoittamiseksi antama laina, joka tytäryhtiön maksuvaikeuksien vuoksi kirjataan alas. Verotuskäytännössä EVL 16 §:n 7 kohdan säännöstä on tulkittu tiukasti ja sovellettu myös tilanteisiin, joissa konsernisuhde on muodostunut luonnollisten henkilöiden omistuksen kautta.

 

KHO:n ratkaisu selkiyttää EVL 16 §:n 7 kohdan säännöksen soveltamisalaa rajaamalla henkilöomisteiset sisaryhtiörakenteet nimenomaisesti lainkohdan soveltamisalan ulkopuolelle. Ratkaisun perusteella kannattaakin esim. luottotappioiden verokohtelu samankaltaisissa tapauksissa tarkastaa uudelleen ja tarvittaessa hakea Verohallinnolta oikaisua aiempiin verovuosiin.

 

Mielenkiintoisen KHO:n ratkaisusta tekee myös se, että lain esitöissä on nimenomaisesti todettu säännöksen soveltuvan kaikkiin intressiyhteydessä olevien yhtiöiden välisiin lainasaamisiin. KHO:n ratkaisusta onkin luettavissa, että verolakien tulkinnassa merkitystä tulee antaa nimenomaisesti lain sanamuodolle, eikä sanamuodon vastaista tulkintaa voida perustella lain esitöihin tai lain tarkoitukseen nojautuen.

Lisätietoja

Hanna Palkonen

P. 020 760 3806

 

Anu Rosengren

P. 020 760 3681

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta