Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen, Kiinteistöala, Yhdistykset ja säätiöt
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 18.12.2013

KHO: Ei oman käytön arvonlisäveroa ammatillisen koulutuksen kiinteistöistä 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan säätiön ei tullut suorittaa arvonlisäveroa kiinteistönhallintapalvelujen omaan käyttöön ottamisesta ammatillisessa lisäkoulutustoiminnassa käytettävien kiinteistöjen osalta.

Korkein hallinto-oikeus antoi 10.12.2013 ratkaisun T 3862, jossa KHO otti kantaa siihen, oliko säätiön suoritettava kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisäveroa ammatillisessa lisäkoulutustoiminnassa käytettävissä kiinteistöissä omalla henkilökunnallaan suorittamistaan kiinteistöhallintapalveluista.

 

Korkein hallinto-oikeus totesi, että arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY säännösten tulkintavaikutus huomioon ottaen kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisäveroa on suoritettava vain, kun kiinteistöä käytetään arvonlisäverodirektiivissä tarkoitetussa taloudellisessa toiminnassa tai arvonlisäverolaissa tarkoitetussa liiketoiminnassa, joka on arvonlisäverodirektiiviin tai arvonlisäverolakiin sisältyvän erityissäännöksen nojalla vapautettu verosta.

 

Säätiön muun koulutustoimintansa ohella harjoittama ammatillinen lisäkoulutustoiminta ei ollut arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettua taloudellista toimintaa, vaikka siitä perittiin vastiketta opiskelijoilta, kun maksut olivat vähäisiä suhteessa koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja kun noin 90 prosenttia kustannuksista katettiin valtion avustuksella. Kyseinen koulutus perustui ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin ja opiskelijoilta perityt maksut kattoivat vain noin 10 prosenttia toiminnan kustannuksista.

 

Koska kyseessä ei tämän toiminnan osalta ollut taloudellinen toiminta, säätiön ei ollut suoritettava kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön veroa siltä osin kuin kiinteistöhallintapalvelut kohdistuivat ammatillisen lisäkoulutustoiminnan käytössä oleviin kiinteistöihin. Korkein hallinto-oikeus arvioi siis ammatillisen lisäkoulutustoiminnan taloudellisen toiminnan luonnetta itsenäisesti, vaikka kyseisellä säätiöllä oli myös muuta koulutustoimintaa. Tuore päätös on linjassa esimerkiksi KHO:n aiemmin antaman ratkaisun KHO 30.9.2009 T 2390 kanssa.

 

Kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisäverotuksen piirissä olevien toimijoiden tulisi arvioida ratkaisun vaikutus toimintaansa ja hakea mahdollisia arvonlisäveron palautuksia liikaa suorittamiensa arvonlisäverojen osalta. Oikeus hakea arvonlisäveropalautus 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta päättyy 31.12.2013.

Lisätietoja:

Anna Kallunki

P. 020 760 3418

 

Pasi Hämäläinen

P. 020 760 3419

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta