Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Pankki- ja rahoitusala
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 17.9.2013

Factoring arvonlisäverolliseksi palveluksi myös Suomessa 

Korkein hallinto-oikeus antoi 19.8.2013 vuosikirjaratkaisun KHO:2013:129 (päätös ruotsinkielinen, linkki vie suomenkieliseen lyhennelmään) factoring-toiminnan arvonlisäverotuksesta. KHO:n ratkaisun myötä factoringin arvonlisäverotus muuttuu myös Suomessa vastaamaan niitä yleisiä linjauksia, jotka omaksuttiin muissa EU:n jäsenmaissa vuonna 2003 Euroopan unionin tuomioistuimen MKG -päätöksen jälkeen (C-305/01).

A Oy ostaa asiakkailtaan näiden asiakassaamisia ja ottaa lopullisesti vastattavakseen asiakassaamisiin liittyvästä luottoriskistä. A Oy perii asiakkaaltaan palkkionsa kolmessa muodossa: 1) vuosimaksu mahdollisuudesta käyttää yhtiön palveluja, 2) lähetettyjen laskujen kappalemäärään perustuva hallintoveloitus ja 3) prosenttipohjainen korvaus siirtyvän saatavakannan arvoon perustuen.

 

Uudenmaan yritysverotoimiston mukaan palvelut olivat verottomia, mutta Helsingin hallinto-oikeus kumosi yritysverotoimiston ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että palvelusta oli suoritettava arvonlisäveroa kaikkien edellä mainittujen erityyppisten veloitusten osalta. Helsingin hallinto-oikeus katsoi factoringin olevan luonteeltaan perintään rinnastuvaa toimintaa ja vetosi perusteluissaan arvonlisäverodirektiiviin ja EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöön.

 

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut lopputulosta. Perustelujen osalta KHO lähinnä viittasi vain Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin. Vähemmistöön jääneet KHO:n oikeusneuvokset katsoivat, että prosenttiperusteista veloitusosuutta olisi tullut pitää vastikkeena verottomasta rahoituspalvelusta.

Merkitys yrityksille

Kun alkuperäinen velkoja on arvonlisäverollista toimintaa harjoittava yritys, factoringin muuttuminen verolliseksi palveluksi on lähtökohtaisesti positiivinen asia. Velkoja voi vähentää factoringpalvelun tarjoajan veloituksiin sisältyvän veron ja muutoksen ainoa käytännön vaikutus on se, että palvelun tarjoaja voi muutoksen takia vähentää hankintoihinsa liittyvän arvonlisäveron. Jos taas velkoja harjoittaa verotonta toimintaa, factoringpalvelun tarjoajan palkkioissaan veloittama arvonlisävero on velkojalle kustannus.

 

Factoringiin liittyy monia niin itse toiminnan harjoittajan kuin alkuperäisen velkojan arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä, jotka tulevat ajankohtaisiksi meillä vasta nyt ja joista ei ole vielä ehtinyt muovautua yhtenäistä EU-käytäntöä. Ilmeisesti myös Suomessa on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeenkin mahdollista, että asiakassaamiset voivat olla myös arvonlisäverotuksen näkökulmasta pelkästään pantattuna lainan vakuudeksi ja siten rahoittajan tarjoama palvelu rajoittuu verottomaan luotonantoon.

Lisätietoja

  • Ari Nielsen
    Puh. 020 760 3661

 

  • Matti Lindholm
    Puh. 020 760 3235

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this