Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 10.12.2012

Euroopan komissiolta suunnitelma veropetosten ja veronkierron torjuntaan 

Euroopan komissio on esittänyt toimintasuunnitelman EU:n toimista veropetoksia ja veronkiertoa vastaan. Toimintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat suojella veropohjiaan.

“EU:ssa menetetään verotuloja noin tuhat miljardia euroa joka vuosi veropetosten ja veronkierron takia. Kyse ei ole vain kipeästi kaivattujen verotulojen menettämisestä, vaan siinä on myös oikeudenmukainen verotus vaarassa. Jäsenvaltiot joutuvat tiukentamaan kansallisia toimenpiteitään veronkierron torjumiseksi, mutta niiden itsenäiset ratkaisut eivät toimi yksinään.”, toteaa verotuksesta vastaava komissaari Algirdas Šemeta komission tiedotteessa (IP/12/1325).

 

Näistä lähtökohdista Euroopan komissio on esittänyt toimintasuunnitelman EU:n toimista veropetoksia ja veronkiertoa vastaan. Toimintasuunnitelman ensimmäisinä toimenpiteinä komissio hyväksyi kaksi kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi tarkoitettua suositusta.

 

Ensimmäisessä suosituksessa jäsenvaltioita kannustetaan nimeämään veroparatiisit ja laittamaan ne kansallisille mustille listoille yhteisiä kriteerejä käyttämällä. Suositus sisältää myös erityistoimenpiteitä, joiden avulla EU:n ulkopuolisia veroparatiiseja suostutellaan soveltamaan EU:n hyvän hallintotavan vaatimuksia verotusalalla. Toisessa suosituksessa esitetään keinoja puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun.

 

Toimintasuunnitelman mukaan komissio kehittää myös välineitä, joilla veropetosten ja veronkierron torjunnan edistymistä voidaan seurata. Uusi veroalan hyvän hallintotavan foorumi seuraa ja raportoi, kuinka jäsenvaltiot soveltavat suosituksia. Toimintasuunnitelma ja suositukset toimitetaan Euroopan unionin neuvostoon jäsenvaltioiden valtiovarainministerien käsiteltäviksi sekä Euroopan parlamentille.

 

Komission toimintasuunnitelmasta kerrotaan lisää KPMG:n englanninkielisessä tiedotteessa:

KPMG EU Tax Centre Issue 209 - December, 2012 Commission package to fight tax evasion and aggressive tax planning (PDF 100Kt).

Lisätietoja

  • Timo Torkkel
    Puh. 020 760 3370

 

  • Jussi Järvinen
    Puh. 020 760 3077

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this