Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 11.2.2013

EUT:lta ratkaisu leasingpalveluiden yhteydessä perittyjen vakuutusmaksujen arvonlisävelvollisuudesta 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 17.1.2013 ratkaisunsa asiassa C-224/11 (BGŻ Leasing sp. z o.o). EUT katsoi, että leasingesineen vakuuttamista koskevat palvelut ja itse leasingpalvelut ovat arvonlisäverotuksessa lähtökohtaisesti toisistaan erillisiä ja itsenäisiä palveluita. Kun vuokralleantaja vakuutti itse leasingkohteen ja veloitti vakuutuskustannukset sellaisinaan vuokralleottajalta, tapauksessa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa vakuutuskustannusten veloitus oli arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua arvonlisäverotonta vakuutustoimintaa.

 

BGZ Leasing oli leasingpalveluja tarjoava yhtiö. Yhtiön ja sen asiakkaiden välisten sopimusten ehtojen mukaan sen vuokraamat esineet pysyivät yhtiön omistuksessa koko leasingajan ja vuokralleottaja maksoi kohteesta vuokraa ja vastasi myös muista leasingkohteeseen liittyvistä kustannuksista. Lisäksi vuokralleottaja yksin oli vastuussa vahinkotapauksissa leasingkohteen menettämisestä ja arvon vähenemisestä. BGZ Leasing edellytti, että sen leasingvuokraamat esineet vakuutettiin ja BGZ Leasing tarjosi asiakkailleen mahdollisuutta ottaa vakuutus yhtiön välityksellä. Jos vuokralleottaja käytti tätä mahdollisuutta, BGZ Leasing otti vastaavan vakuutuksen vakuutuksenantajalta ja veloitti asiakkailta vakuutuskustannukset.

 

EUT totesi ratkaisussaan, että vakuutuksen edelleen veloittamisessa leasingasiakkaalta oli kyse leasingpalvelusta itsenäisestä suorituksesta, jota oli pidettävä vakuutuspalveluna. Arvonlisäverotuksessa verovapaan vakuutustoiminnan käsite on riittävän laaja kattamaan myös sellaisen yrityksen myöntämän vakuutusturvan, joka ei itse ole vakuutuslaitos mutta joka hankkii ryhmävakuutuksen avulla vakuutusturvan asiakkailleen ulkopuoliselta vakuutuslaitokselta ja veloittaa siitä asiakkaitaan.

 

Suomessa korkein hallinto-oikeus on jo aiemmin ratkaisussaan KHO 2000:20 katsonut vastaavalla tavalla, että kun tavaran vuokralleottajalla on vastuu vuokraesineelle tapahtuvista vahingoista, vuokralleantajan vakuutuksenottajana tekemien vakuutussopimusten nojalla kannettavien vakuutusmaksujen edelleen veloitus vuokralleottajalta on arvonlisäverotonta. Sekä korkeimman hallinto-oikeuden että nyt julkaistussa EUT:n tapauksessa oli kysymys asiakkaan intressissä, mutta myyjän nimissä otetun vakuutuksen vakuutusmaksujen edelleen veloittamisesta. EUT:n ratkaisu varmistaa siten jo aiemmin Suomessa sovelletun käytännön sekä saattaa myös laajentaa mahdollisuuksia veloittaa asiakkaalta tämän hyväksi hankitun vakuutusturvan kustannukset ilman arvonlisäveroa, vaikka asiakkaan muutoin ostaman hyödyke (tavara tai palvelu) itsessään on arvonlisäverollinen.

Lisätietoja

Mika Kallio, Tax Director

Puh. 020 760 3375

 

Anna Kallunki, Tax Advisor

Puh. 020 760 3418

 

Jaa sisältö

Share this