Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Oikeustapaukset
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 21.8.2013

Belgian tuloverolain mukainen riskipääomavähennys oli EU-oikeuden vastainen 

EU-tuomioistuin antoi heinäkuussa 2013 ennakkoratkaisun asiassa Argenta Spaarbank (C-350/11), jonka mukaan Belgian verolainsäädännön mukainen riskipääomavähennys (notional interest deduction, NID) oli EU-oikeuden vastainen. EU-tuomioistuimen ratkaisussa oli kyse belgialaisen yhtiön toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan ja Belgiassa sijaitsevan kiinteän toimipaikan välisestä erilaisesta verokohtelusta.

Belgian verolainsäädännön mukaisella riskipääomavähennyksellä tarkoitetaan fiktiivisten korkojen vähentämistä. Riskipääomavähennys lasketaan vähentämällä yhteisöveron määräytymisperusteesta tietty prosenttiosuus kyseisen yhtiön omasta pääomasta. Riskipääomavähennyksen tarkoituksena on lieventää lainapääomalla ja omalla pääomalla (riskipääoma) toteutettavan yhtiöiden rahoittamiseen liittyviä eroja, jotka syntyvät, kun lainapääomalle maksettavat korot ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia, mutta omalle pääomalle maksettavat vastikkeet ovat veronalaisia. Riskipääomavähennystä koskevan säännöksen tarkoituksena on kohdella verotuksellisesti samalla tavoin omaa pääomaa ja lainapääomaa. Vaikka riskipääomavähennys lasketaan prosenttiosuutena yhtiön omasta pääomasta, vähennyksen määrän on tarkoitus vastata korkoja, jotka yhtiö olisi maksanut, jos se olisi rahoittanut omalla pääomalla hankkimansa varat lainapääomalla.

 

Ennakkoratkaisussa oli kyse belgialaisesta yhtiöstä, jolla oli kiinteä toimipaikka Alankomaissa. Kiinteän toimipaikan saamat tulot olivat Belgian ja Alankomaiden välisen verosopimuksen nojalla vapautettu verosta Belgiassa. Kiinteän toimipaikan verotusta toimitettaessa riskipääomavähennyksen perustana käytettävää riskipääomaa laskettaessa jätettiin huomioon ottamatta belgialaisen yhtiön Alankomaissa sijaitsevan kiinteän toimipaikan varojen nettoarvo.

 

EU-tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että Belgian tuloverolain mukainen riskipääomaa koskeva säännös muodosti EU-oikeuden vastaisen sijoittautumisvapauden rajoituksen. EU-tuomioistuimen mukaan Belgiassa yleisesti verovelvolliselle yhtiölle myönnettävää vähennystä laskettaessa ei oteta huomioon toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan varojen nettoarvoa, jos tämän kiinteän toimipaikan tulot eivät kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen nojalla ole veronalaisia Belgiassa, kun taas Belgiassa sijaitsevan kiinteän toimipaikan varat otetaan tässä yhteydessä huomioon.

Lisätietoja

Kristiina Äimä

Puh. 020 760 3698

 

Suvi Lamminsivu

Puh. 020 760 3151

 

s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta