Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Kuluttajatuotteet ja kaupan ala
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 16.6.2014

Alennuskortin myynti kuluttajille arvonlisäverollista myyntiä 

Euroopan unionin tuomioistuin totesi 12.6.2014 päätöksellään C-461/12 (Granton Advertising BV) alennuskortin myynnin kuluttajille verolliseksi myynniksi, kun kortilla saatavan alennuksen antoi kortin ostajalle muu elinkeinonharjoittaja tai yritys kuin kortin myynyt yhtiö.

Tapauksessa Granton Advertising BV myi ja jakeli alennuskortteja. Kortit myytiin kuluttajille ja kuluttajat saivat kortilla oikeuden tiettyjen tavaroiden hankkimiseen tai tiettyjen palveluiden suorituksiin edullisin ehdoin elinkeinonharjoittajilta ja yrityksiltä, jotka olivat tehneet Grantonin kanssa yhteistyösopimuksen. Garanton ei sopimuksen mukaan laskuttanut sidosyrityksiä lainkaan eikä saanut näiltä mitään korvausta. Grantonin tulot koostuivat kuluttajilta saaduista Granton-korttien myyntituloista. Myöskään yhteistyöyritykset eivät saaneet mitään osuutta Granton-korttien myyntituloista.

 

EUTI:n mukaan kuluttajien Granton Advertisingille maksamien rahamäärien ei voida katsoa muodostavan välillisesti vastasuoritusta niille suorituksille, jotka kuluttajat voivat myöhemmin kortilla saada sidosyrityksiltä. EUTI:n mukaan suora ja välitön yhteys alennuskortista maksetun hinnan ja kuluttajien sidosyrityksiltä mahdollisesti saamien tavaroiden ja palveluiden välillä puuttui. Kuluttajan Grantonille maksaman rahamäärän ja saman kuluttajan sidosyritykseltä mahdollisti saaman alennuksen välillä ei myöskään ollut välttämätöntä yhteyttä. Alennuskortin käyttö ei siten voi muodostaa maksua tai osaa maksusta sidosyritykselle, kun kyse on itse asiassa kortilla saatavasta hinnanalennuksesta sidosyritykseltä. Alennuskortin myynti ei EUTI:n mukaan ollut verottoman maksuvälineen myyntiä tai muukaan veroton rahoituspalvelu, vaan kortin myynti oli Granton Advertising BV:n verollista myyntiä.

 

Kun alennuskortilla saatavan alennuksen antaa joku muu kuin kortin myyjä, kortin myyjän ja alennuksen myöntäjien välinen suhde sekä asiakkaan suhde molempiin on syytä selvittää huolella, jotta kaikkien osapuolten arvonlisäverokohtelu pystytään arvioimaan oikein ja vältytään esimerkiksi turhilta arvonlisäveromenetyksiltä.

Lisätietoja

Joonas Paavolainen

P. 020 760 3567

 

Mika Kallio

P. 020 760 3375

 

Anu Punavaara

P.020 760 3200

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta: