Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Neuvontapalvelut, Risk & Compliance, IFRS-neuvontapalvelut, Riskienhallinnan kehittäminen, Sisäinen tarkastus, Sisäinen valvonta
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Lehdistötiedote
  • Päivämäärä: 18.11.2011

Uudistetut ehdotukset IFRS-standardiksi myynnin tuloutukseen julkistettu (18.11.2011) 

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava IASB ja USA:n tilinpäätössääntelystä vastaava FASB ovat julkistaneet uudet ehdotukset myynnin tuloutusta koskevaksi IFRS-standardiksi. Monille toimialoille uusi IFRS-standardi voi tarkoittaa huomattavia muutoksia.

-Muutokset voivat vaikuttaa eniten yrityksiin, jotka myyvät toisiinsa liittyviä tuotteita ja palveluja, esimerkiksi telekommunikaatio- ja ohjelmistoala, tai yrityksiin, joiden toiminnassa pitkäaikaishankkeet ja osatuloutus ovat tyypillisiä, esimerkiksi rakentaminen ja tekninen suunnittelu, kommentoi Johanna Jalkanen-Steiner KPMG:n IFRS-neuvontapalveluista.

 

Uudistettujen ehdotusten perusteella näiden yritysten myyntituottojen kirjaamisajankohta voi muuttua, mutta vaikutuksen laajuus voi vaihdella. Joidenkin yritysten tulouttamisajankohta voi aikaistua, mutta joidenkin voi siirtyä myöhemmäksi. Yritysten tulee ottaa huomioon myös laajemmat, liiketoimintaan kohdistuvat vaikutukset, kuten esimerkiksi sopimusehdot, henkilöstön kannustinjärjestelyt sekä viestintä sijoittajien ja analyytikkojen kanssa.

 

 -Vaikutusanalyysin tekeminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää, joten yritysten kannattaakin valmistautua muutoksiin ajoissa. Kaikkien yritysten tulisi lisäksi ottaa huomioon tilinpäätöksessä esitettäviä liitetietoja koskevat laajat uudet vaatimukset. Uuden standardin noudattaminen edellyttää muutoksia järjestelmiin sekä prosesseihin, vaikka tilinpäätösluvut eivät muuttuisikaan, Jalkanen-Steiner kertoo.

 

Standardiluonnos sisältää yhden tuloutusmallin, jota sovellettaisiin kaikkiin yrityksiin. Tämä tarkoittaa, että tilinpäätösten laatijoiden edellytetään käyttävän enemmän harkintaa, mikä kasvattaa yhdenmukaisen soveltamisen haastetta. Harkinta voi vaikuttaa myyntituottojen kirjattavaan määrään ja/tai kirjauksen ajoitukseen esimerkiksi silloin, kun vastikkeen määrä vaihtelee, se on ehdollinen, tai kun sopimus joudutaan jakamaan useampiin osakomponentteihin.

 

Ehdotusten kommentointiaika päättyy 13.3.2012 ja lopullinen standardi astunee voimaan vasta tammikuussa 2015.

Lisätietoja

Johanna Jalkanen-Steiner, IFRS-asiantuntija

KPMG Oy Ab

Puh. 020 760 3514

 

email: etunimi.sukunimi@kpmg.fi