Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Neuvontapalvelut, Management Consulting, Toiminnan uudistamisen palvelut, Organisaation suorituskyvyn parantaminen
  • Aihealue: Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 19.10.2012

Kilpailu osaavasta työvoimasta sähköistyy – onko HR valmiina? 

Juuri ilmestyneen KPMG Internationalin teettämän globaalin tutkimuksen mukaan yritysten henkilöstötoiminnoille kohdistuu yhä enemmän paineita. HR:n tarve tuottaa strategisesti todellista lisäarvoa on lisääntynyt entisestään.
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

Nuori sukupolvi kasvaa ja kartuttaa kokemustaan työmarkkinoilla, mutta heidän tavoittamiseensa eivät perinteiset keinot enää päde. Oikeiden osaajien löytäminen on entistä haastavampaa, sillä koko rekrytointikenttä pirstaloituu ja digitalisoituu huimalla vauhdilla. Tämä edellyttää rekrytoijilta entistä syvällisempää asiantuntemusta ja ymmärrystä sähköisistä kanavista sekä siitä, missä tämän päivän osaajat liikkuvat.

 

Tutkimus korostaa kolmea keskeistä haastetta HR:lle:

  • tehokas ja toimiva henkilöstöhallinto globaalisti ja paikallisesti
  • parhaiden osaajien sitouttaminen sekä
  • työn joustavuus.

 

Mielipiteet HR:n strategisesta roolista ja sen tuomasta lisäarvosta ovat hyvinkin ristiriitaisia. Tutkimuksen valossa valtaosa yritysjohtajista ei usko, että henkilöstötoiminnot tuovat liiketaloudellista hyötyä. Kuitenkin 17 prosenttia vastaajista näkee henkilöstöjohtamisen tärkeänä osana yrityksen liiketoimintastrategiaa.

 

Kyselyyn vastasivat yli 400 ylimmän johdon päättäjää Aasiasta, Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Latinalaisesta Amerikasta.