Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Neuvontapalvelut, Management Consulting
 • Toimiala: Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Pankki- ja rahoitusala
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
 • Päivämäärä: 29.1.2014

Global Anti-Money Laundering Survey 2014 

Rahanpesun estämistä (Anti-Money Laundering, AML) koskeva lainsäädäntö ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat Pankki-, vakuutus-, rahoitus- ja sijoitustoimialan yrityksissä korkealla ylimmän johdon agendalla. Yrityksille AML-sääntelyn velvoitteiden laiminlyömisestä langetetut sakot ovat nousseet miljooniin euroihin ja ovat jo todellinen uhka toiminnalle. Rahanpesun estämistä koskeva sääntely ei edellytä ainoastaan yksittäisiä toimenpiteitä, vaan sillä on vaikutuksia laajasti organisaation menettelytavoista IT-järjestelmiin, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan. Kustannusvaikutus on merkittävä ja kustannukset ovat edelleen nousussa.
AML survey
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

Rahanpesun estämiseksi vaaditut toimenpiteet ovat osa jatkuvasti kiristyvää finanssitoimalan sääntelykokonaisuutta. Vahvat AML-prosessit ja kontrollit ovatkin ehdoton vaatimus finanssimarkkinoilla toimiville, ja myös yritysten hallitukset joutuvat kiinnittämään niihin aiempaa enemmän huomioita. Peräti 80 prosenttia selvitykseen vastanneista oli sitä mieltä, että rahanpesuasiat ovat säännöllisesti hallituksen agendalla (vastaavan luvun ollessa 26 prosenttia vuoden 2011 selvityksessä).
 

KPMG:n Global Anti-Money Laundering Survey 2014:n muita avainhavaintoja ovat:

 

 • Transaktioiden valvontakustannukset ovat isoin erä rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn noudattamisessa.
 • Viranomaisvalvonta keskittyy asiakkaiden tunnistamiseen (Know Your Customer), joka muodostaa toiseksi suurimman kustannuserän yrityksissä.
 • Liiketoimien ja rahasiirtojen valvonta koetaan AML-sääntelyn isoimmaksi haasteeksi.


Selvitys perustuu 317 rahanpesun estämisen asiantuntijan näkemyksiin rahanpesun vastaisten toimien nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Osallistujat edustavat 48 eri maata.

Lisätietoja

 • Jyri Tarvainen, Head of Forensic
  P. 020 760 3387
  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

 • Timo Ankelo, Advisory Partner
  P. 020 760 3947
  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this

Forensic-palvelut

KPMG:n Forensic-palvelut auttavat organisaatioita ehkäisemään riskejä sekä havaitsemaan tilanteita, joissa on olemassa riski taloudelliseen tappioon ja sidosryhmien luottamuksen menettämiseen.

Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoitoala

KPMG on Suomessa ja globaalisti yksi merkittävimmistä rahoitusalan asiantuntijapalveluja tarjoavista asiantuntijaorganisaatioista.