Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Tilintarkastus, Audit Committee Institute
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 18.12.2013

Audit Committee Priorities 2014 

KPMG:n Audit Committee Institute on listannut joukon kysymyksiä, joita tarkastusvaliokuntien ja yritysten hallitusten kannattaa ottaa työssään huomioon. Toimintaympäristön muutokset, kuten taloudellinen epävarmuus, globalisaatio, geopoliittinen kuohunta, lisääntyvä sääntely ja yhä kiihtyvä teknologinen kehitys asettavat koko joukon haasteita, joita tänä vuonna tulisi erityisesti seurata.
Audit Committee Priorities 2014
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

Tarkastusvaliokunnan on edelleen tärkeintä keskittyä sille asetettuun päätehtävään eli yrityksen taloudellisen tiedon ja raportoinnin seurantaan. Lisäksi valiokunnan jäsenten tulee seurata myös keskeisiä regulaatiomuutoksia ja lainsäädäntöehdotuksia, jotka (mahdollisesti) vaikuttavat tilintarkastajan rooliin.

 

Muita huomiota vaativia seikkoja ovat sisäisen tarkastuksen rooli ja sen hyödyntäminen taloudellisten kontrollien, prosessien ja henkilöstön laadun seuraamiseksi. Samoin tarkastusvaliokunnan tulee varmistua siitä, että yrityksen eettiset ja sääntelyn noudattamiseen liittyvät ohjeet ja prosessit pysyvät uusien väärinkäytösuhkakuvien vauhdissa.

 

Riskienhallinta kokonaisuutena sekä ymmärrys myös yrityksen kannalta merkittävien veroriskien hallinnasta on tärkeätä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää globaalisti käytävään keskusteluun yritysten veromoraalista ja verotuksen läpinäkyvyydestä ja siitä, miten verokysymykset voivat vaikuttaa yrityksen brändiin.

 

Laajempina kysymyksinä hallitusten tulisi ymmärtää, miten teknologia muuttaa kilpailuympäristöä ja arvioida, miten hallituksen valvontaprosessit mahdollistavat, että yritysjohto pystyy viemään yritystä näiltä osin eteenpäin.

 

Lisäksi hallituksen tulee asettaa suuntaviivat ja edesauttaa tavoitellun yrityskulttuurin muodostumista. Hallituksen tulee seurata johdon työskentelyä ja kuunnella herkällä korvalla keskusteluja, joita organisaatiossa käydään niin ylimmän yritysjohdon alapuolella kuin yrityksen ulkopuolella.

Lisätietoja

  • Ari Eskelinen
    Johtaja, Tilintarkastuspalvelut
    Puh. 020 720 3502
    S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this

KPMG’s 2014 Global Audit Committee Survey

KPMG’s 2014 Global Audit Committee Survey
Tutkimusraportti selvittää tarkastusvaliokuntien näkemyksiä valiokuntien kasvavasta työmäärästä, käytössä olevan riski-informaation laadusta, yrityksen talousjohtajan ja -organisaation toiminnan tehokkuudesta, yrityksen taloudellisesta suoriutumisesta ja siitä saatavista ennusteista sekä sisäisen tarkastuksen tehtävistä.