Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Tilintarkastus, Audit Committee Institute
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
 • Päivämäärä: 27.1.2014

KPMG’s 2014 Global Audit Committee Survey 

KPMG:n Audit Committee Institute selvitti viime syksynä 34 maata kattavassa tutkimuksessa noin 1500 tarkastusvaliokunnan (tai vastaavan) jäsenen näkemyksiä tarkastusvaliokuntien kasvavasta työmäärästä, käytössä olevan riski-informaation laadusta, yrityksen talousjohtajan ja -organisaation toiminnan tehokkuudesta, yrityksen taloudellisesta suoriutumisesta ja siitä saatavista ennusteista sekä sisäisen tarkastuksen tehtävistä.
KPMG Global Audit Committee Survey 2014
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

Raportin keskeisimpien havaintojen mukaan:

 

 • Tarkastusvaliokunnan suurimpia haasteita tällä hetkellä ovat regulaation vaikutukset, yleinen taloudellinen ja poliittinen epävakaus sekä yrityksen operatiiviset riskit ja kontrollit.
 • Tarkastusvaliokunnan työmäärä kasvaa, kun ydintehtävien ohella riskien ymmärtämisen ja ennakoinnin tarve kasvaa toimintaympäristön monimutkaistuessa.
 • Kyberturvallisuuteen, uusiin teknologioihin, yritykseen kasvuun ja innovointeihin ja muun muassa globaaleihin markkinoiden systeemiriskeihin riskeihin liittyvän informaation laatu ei vastaa odotuksia.
 • Useimmilta yrityksiltä puuttuu talousjohtajaa varten laadittu seuraajasuunnitelma ja selkeät tavoitteet, joiden avulla talousjohtajan suoriutumista tehtävissään voidaan mitata.
 • Pitkän tähtäimen menestystä mittaavien ei-taloudellisten indikaattoreiden - esimerkiksi osaamisen hallinta, innovoinnit, brändi ja maine - ovat usein hämärän peitossa.
 • Sisäisen tarkastuksen roolin tulisi ulottua taloudellisen raportoinnin ja kontrollien varmistamista pidemmälle, mutta usein tarkastusfunktion resurssit tai osaaminen riskienhallinnasta, IT-riskeistä ja operatiivisista riskeistä ovat riittämättömät.

Lisätietoja

 • Ari Eskelinen
  Johtaja, Tilintarkastuspalvelut
  Puh. 020 760 3502
  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this

KPMG Audit Committee Insitute (ACI)

Vuonna 1999 perustettu KPMG:n Audit Committee Institute tuottaa tietoa ja käytännönläheisiä näkemyksiä tarkastusvaliokuntien ja hallitusjäsenten tarpeisiin tavoitteenaan vahvistaa taloudellisen raportoinnin valvontaa ja tilinatarkstuksen laatua.