Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Neuvontapalvelut, Transactions & Restructuring, Corporate Finance, Debt Advisory, Restructuring, Strategic and Commercial Intelligence, Transaction Services
  • Aihealue: Lehdistötiedote
  • Päivämäärä: 25.8.2014

Yrityskauppamarkkinoilla positiivinen vire 

Yrityskauppamarkkinat ovat aktiiviset niin kansainvälisesti kuin myös Suomessa, mutta järjestelyjen toteutus on pitkittynyt. Kohentunut taloudellinen tilanne ja yritysten paisuneet kassavarannot kasvattivat globaalisti yrityskauppojen määrää 26 prosentilla tammi-kesäkuun 2014 välisenä aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Huomattavasta yrityskauppojen määrän kasvusta huolimatta päätökseen saatettujen kauppojen lukumäärä laski kahdella prosentilla KPMG:n tuoreen kansainvälisen M&A Predictor -selvityksen mukaan. Myös julkistettujen järjestelyjen arvoissa jatkui laskeva trendi.

Markkinoilla vahva usko suurimpiin eurooppalaisiin yrityksiin

Markkinoilla koetaan suurimpien eurooppalaisten yritysten tulevaisuuden kasvuedellytykset vahvoiksi. Selvityksen mukaan hinta per osakekohtainen tulos (P/E, price/earnings) -ennusteet ovat nousseet 24 prosenttia edellisestä vuodesta ja ovat globaalisti korkeimmalla Euroopassa, kun esimerkiksi Japanissa P/E-ennusteet laskivat 11 prosenttia alkuvuonna 2014.

 

Yritysten nettotulosodotukset maailmanlaajuisesti kasvoivat keskimäärin seitsemällä prosentilla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Samaan aikaan suurimpien yritysten markkina-arvot kasvoivat kuudella prosentilla jatkaen edellisen puolen vuoden kasvutrendiä (15 prosenttia heinä-joulukuussa 2013).

Energia- ja telekommunikaatioaloilla korkeat odotukset

Kokonaiskuva yrityskauppamarkkinoilla globaalisti on positiivinen julkistettujen kauppojen lukumäärän ollessa reippaassa kasvussa. Halukkuus toteuttaa yritysjärjestelyitä on ilmeinen toimialoilla, joissa ennustettu P/E luku on pysynyt korkealla viime vuosina. Vahvimmat odotukset ovat energia- ja telekommunikaatiosektorilla.

Suomessa yrityskauppoja valmistellaan aktiivisesti, toteutus kestää

Suomessa yrityskauppojen määrän ja arvon kehitys on ollut varsin hyvin linjassa globaalien trendien kanssa, vaikka muutama iso järjestely heiluttaakin Suomen tilastoja helposti. KPMG:n keräämien tietojen mukaan tammi-kesäkuussa 2014 tehtiin 338 yrityskauppaa, mikä on 11 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.


– Vuoden 2014 aikana yritysjärjestelyitä on valmisteltu vilkkaasti, etenkin pienempiä ja keskisuuria, mutta neuvotteluprosessit kestävät edelleen varsin pitkään, kommentoi Kalle Nurminen, joka vastaa KPMG:n yritysjärjestelypalveluista Suomessa.


– Aasialaisten kiinnostus Suomeen on kasvanut edelleen ja suomalaiset yritykset etsivät aktiivisesti uusia kasvupolkuja ulkomailta. Viime aikojen poliittinen epävakaus ei ole ainakaan vielä vaikuttanut yritysjärjestelyiden valmisteluihin merkittävästi; Venäjän strategiat tosin ovat varmasti tarkastelun alla useassa yrityksessä, jatkaa Nurminen.

Tutkimuksesta

KPMG:n kansainvälinen M&A Predictor auttaa yrityksiä ennustamaan kansainvälisiä yrityskauppatrendejä. M&A Predictor tarkastelee yrityskauppanäkymiä ja -mahdollisuuksia ennustamalla olennaisia indikaattoreita tulevalle 12 kuukaudelle. P/E-luvun ennustettu kasvu tai lasku tarjoaa osviittaa yleisestä luottamuksesta markkinoilla ja nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation and amortization) auttaa arvioimaan yritysten kapasiteettia rahoittaa yrityskauppoja.

 

Puolivuosittainen M&A Predictor kattaa eri toimialoja ja alueita kartoittaen dataa maailman 1000 markkina-arvoltaan suurimmasta yrityksestä, pois lukien finanssi- ja kiinteistötoimialat. Selvityksessä käytetyt tiedot ovat peräisin S&P Capital IQ:sta.

Lisätietoja

 

Jaa sisältö

Share this