Suomi

Tiedot

 • Toimiala: Teollisuus, Valmistava teollisuus
 • Aihealue: Lehdistötiedote, Tutkimusraportti
 • Päivämäärä: 16.5.2013

Teollisuus hakee kilpailuetua alihankintaverkoista 

Global Manufacturing Outlook 2013
Toimitusketjut ja alihankintaverkot ovat keskiössä, kun teollisuusyritykset etsivät keinoja tehostaa operatiivista toimintaansa ja kehittääkseen uusia innovaatioita. Tämä ilmenee KPMG:n maailmanlaajuisesta teollisuusyritysten lähiajan tavoitteita ja näkymiä kartoittavasta tutkimuksesta, jonka pohjalta on juuri julkaistu raportti Global Manufacturing Outlook: Competitive Advantage.

Laimeaan talouskasvuun suhtaudutaan vaimealla optimismilla. Teollisuusyritysten agendoille nousevat edelleen myös kustannusrakenteiden uudelleentarkastelu ja tiukentaminen (51 %), myynnin kasvu (36 %) ja riskienhallinnan tehostaminen (36 %).

 

Tutkimustulosten mukaan alan yritysjärjestelyjen määrä on lisääntymässä: kolmannes kaikista vastanneista ja lähes 50 % alan suuryrityksistä suunnittelee yritysjärjestelyjä. Vastaajista 44 % kertoo aikovansa investoida uusinvestointeihin kasvumarkkinoilla. Samaan aikaan toimintoja ja tuotevalikoimaa arvioidaan uudelleen kustannusten kurissa pitämiseksi.

 

Maailmanlaajuisesti Kiina ja USA ovat edelleen hankintamarkkinoiden pääkohteet, mutta seuraavan kahden vuoden aikana monet yritykset aikovat pitää hankinnan lähempänä omia päämarkkina-alueitaan.

 

Toimitusketjuun lisää läpinäkyvyyttä

 

Tutkimuksen mukaan vain noin puolet teollisuusyrityksistä näkee alihankintaverkostonsa ensimmäisen portaan yli. Vastaajista vain 9 % kertoo olevansa selvillä koko toimitusketjustaan.

 

Toimitusketjun läpinäkyvyyteen - tai sen puutteeseen - liittyvät ongelmat korostuvat tuotannon yllättävissä häiriötilanteissa. Tutkimuksen vastanneista vain murto-osa kertoo kykenevänsä arvioimaan yllättävän toimitushäiriön vaikutukset tunneissa. Reilu kolmannes, 36 % kertoo, että vaikutusten arviointi kestää yhdestä kuuteen päivään.

 

– Hankintaketjun optimoinnissa avainsana on läpinäkyvyys, joka on monelle teollisuusalan toimijalle suuri, vielä hyödyntämätön mahdollisuus. Reaaliaikainen näkymä läpi koko toimitusketjun kaikkien portaiden voi merkittävästi parantaa kilpailukykyä ja nopeuttaa markkinoille pääsyä, vähentää pääomatarvetta ja pienentää tuotannon riskejä, kertoo Suomen KPMG:llä Teollisuus-toimialasta vastaava johtaja Kim Lehto.

 

Parantamisen varaa löytyy myös tiedonvälitykseen käytettävässä teknologiassa, joka tutkimuksen valossa on valtaosassa yrityksiä vanhentunutta. Suuryrityksistä (liikevaihto USD 5 mrd tai suurempi) vain 40 % kertoo hyödyntävänsä yhteistyöverkostoissaan verkkopohjaisia ratkaisuja, kun varsinkin pienemmän kokoluokan yrityksissä turvaudutaan yhä perinteisiin viestintäkanaviin, sähköpostiin, faksiin ja postiin.

 

– Voittajia ovat ne, jotka onnistuvat verkostoitumaan reaaliaikaisesti läpi koko hankintaketjun, jolloin ongelmatilanteissa informaatiokatkoksien aiheuttamia aikaviiveitä ja kustannuksia voidaan vähentää, Lehto tiivistää.

 

Lisäpotkua innovointiin

 

Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat kasvun kannalta oleellisia: 42 % vastaajista arvioi sijoittavansa vähintään 4 % liikevaihdostaan tutkimukseen ja kehitykseen seuraavan kahden vuoden aikana, mikä on 15 prosenttiyksikköä tämänhetkistä tasoa enemmän.

 

Pääosin (68 %) investoinneissa on kyse lisäpanostuksesta olemassa oleviin tuotteisiin ja tuotantolinjoihin. Vajaa kolmannes suunnittelee investoivansa läpimurtoteknologioihin.

 

Hieman yli puolet kertoo, että innovaatioiden suunta määräytyy toimitusverkkojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Seuraavan kahden vuoden aikana 57 % tutkimukseen vastanneista odottaa ainakin 10 % liikevaihdostaan syntyvän innovaatioiden kautta.

 

– Toimitusverkot ovat keskeisessä roolissa yhteistyön kehityksessä ja innovaatioiden lähteenä, kun yritykset pohtivat innovaatiostrategioitaan. Uutta kilpailuetua haetaan niin uusien läpimurtoteknologioiden kuin aiempaa osaamista ja teknologiaa hyödyntävien innovaatioiden alueilla. Suurimmat haasteet liittyvät innovaatioiden nivomiseen yhteen liiketoimintastrategian kanssa sekä toimitusverkkojen ja yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön monimutkaisuuteen ja sen hallintaan, arvioi Lehto.

 

– Ulospäin voi vaikuttaa siltä, että teollisuus toimialana kehittyy hitaasti. Muutos on kuitenkin jo näkyvillä siinä, miten yritykset määrittelevät toimintojaan uudelleen ja siinä, miten ne investoivat. Ankaran kilpailutilanteen pitkittyminen, vaatimaton kasvu ja se, että kustannusten vähentämiseen on jo kiinnitetty erittäin paljon huomiota, merkitsee, että alan yritysten täytyy uudistaa tarjontaansa ja toimintatapojaan. Ennuste on, että ala kokonaisuutena on isojen muutoksen taitekohdassa seuraavan 3 - 5 vuoden aikana, Lehto summaa.

Lisätietoja

 • Kim Lehto
  Toimialajohtaja, Teollisuus
  KPMG Oy Ab
  Puh. 020 760 3989
  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this