Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Neuvontapalvelut, Management Consulting, IT-neuvontapalvelut
  • Aihealue: Lehdistötiedote
  • Päivämäärä: 19.8.2014

Globaaleja palvelukeskuksia kannattaisi hyödyntää enemmän myös Pohjoismaissa 

KPMG:n tekemä Sourcing Advisory 2Q 2014 Nordic Pulse -selvitys tekee katsauksen IT-hankintamarkkinoiden trendeihin Pohjoismaissa. Selvityksen mukaan huhti-kesäkuun 2014 aikana Pohjoismaissa IT-palveluiden kysyntä on ollut alemmalla tasolla kuin muualla maailmassa.

 

Pohjoismaissa IT-kustannussäästöjä on viime aikoina haettu ensisijaisesti sisäisen prosessioptimoinnin kautta. Kuitenkin 57 prosenttia vastaajista uskoo kysynnän kasvuun loppuvuonna, ja se näkyy myös palveluntarjoajien saamien tarjouspyyntöjen määrissä. Vaikka ulkoistusten määrän odotetaan kasvavan loppuvuodesta, pääpaino on edelleen sisäisessä prosessikehityksessä, jonka kysyntä kasvaa palveluntoimitusmalleista eniten. Kyselyyn vastanneista asiantuntijoista 64 prosenttia uskookin pääpainon pysyvän edelleen sisäisessä prosessikehityksessä.

 

Pohjoismaissa IT-kustannusten säästöjä haetaan edelleen voimakkaasti, ja palveluntuottajien näkemyksen mukaan kannattavuus tuleekin laskemaan puolessa olemassa olevista sopimuksista, kun kansainvälisesti vastaava luku on 22 prosenttia.

Globaalit palvelukeskukset tehostamaan ja kehittämään liiketoimintaa

Selvityksessä Global Business Services (GBS) määritellään operatiiviseksi malliksi, missä yrityksen tukitoimintojen prosessit on keskitetty globaalisti toimiviin palvelukeskuksiin. Keskittämisellä maksimoidaan tukitoimintojen kustannustehokkuus ja varmistetaan korkeatasoiset palvelut niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaille.


Pohjoismaisissa yrityksissä GBS-mallin käyttöönotto on ollut melko laimeaa, mutta selvityksen mukaan muutos on nyt nähtävissä ja useita tukipalveluita kattavia selvityksiä keskitetystä palvelumallista tehdään aiempaa enemmän. Yhtenä haasteena Pohjoismaissa nähdään se, että harvoissa yrityksissä on yhtenäiset ERP-järjestelmät eri yksiköissä ja toimipisteissä, jolloin prosessien integroituminenkin tulee haasteellisemmaksi. GBS-mallin hyödyntämistä hidastaa myös yritysten vähäinen halukkuus kehittää innovatiivisia IT-ratkaisuja GBS:n käyttöön; Pohjoismaissa luotetaan edelleen selkeästi useammin palveluntoimittajien tarjolla oleviin ratkaisuihin.


– GBS mahdollistaa pääsyn yrityksen eri toimintoja ja maantieteellisiä alueita koskevaan dataan – tämän tiedon analysointiin panostamalla on mahdollista saada liiketoiminnan kehittämisen kannalta arvokkaita analyyseja, kommentoi Minna Metsälä, joka vastaa IT-muutoshankkeet ja ulkoistukset -palveluista Suomen KPMG:llä.


Jatkossa yksi tärkeimmistä tehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä on GBS:n parempi integrointi eri toimintojen välillä; tähän uskoo lähes 60 prosenttia kyselyyn vastanneista asiantuntijoista.


– GBS-mallin käyttöönoton voi aloittaa myös vaiheittaisesti hyödyntämällä siitä valikoituja osia; yrityksen kaikkia tukipalveluihin liittyviä rakenteita ei tarvitse laittaa uusiksi kertarysäyksellä, toteaa Metsälä.


– Osasyy vähäiseen innostukseen globaalien palvelukeskusten hyödyntämiseen on myös se, että todellisuudessa Pohjoismaissa offshoring-toimintamallin käyttö on KPMG:n aiempien selvitysten mukaan edelleen vähäistä; yleinen käsitys on ehkä toinen, koska ulkoistuksista on kirjoitettu niin paljon, jatkaa Metsälä. 

 

Tietoja selvityksestä

KPMG Sourcing Advisory 2Q 2014 Nordic Pulse Report tehtiin ensimmäistä kertaa kohdistetusti Pohjoismaissa ja siihen osallistui ylintä johtoa 11:stä eri IT-palveluntarjoajayrityksestä sekä KPMG:n pohjoismaisia hankinnan ja ulkoistuksen asiantuntijoita. Pohjoismainen Pulse-selvitys on osa laajempaa KPMG:n säännöllisesti neljännesvuosittain tekemää Global Pulse Surveys -sarjaa, jossa kartoitetaan ulkoistusmarkkinoita maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja

 

Jaa sisältö

Share this

KPMG Sourcing Advisory 2Q14 Nordic Pulse Survey

Feature image
KPMG:n tekemä Sourcing Advisory 2Q 2014 Nordic Pulse -selvitys tekee katsauksen IT-hankintamarkkinoiden trendeihin Pohjoismaissa.

IT-neuvontapalvelut

Feature image
Organisaation tietohallinnon keskeisimpiä tehtäviä on integroida tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot sekä varmistaa, että teknologiaa hyödynnetään liiketoiminnassa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, liiketoiminnan ohjausta ja johtamista sekä koko organisaation toimintaa tukien.