Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Tilintarkastus, Veropalvelut, Neuvontapalvelut
  • Toimiala: Perhe- ja kasvuyritykset, Startup
  • Aihealue: Lehdistötiedote, Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 4.12.2013

Perheyritykset Euroopassa luottavaisia omaan tulevaisuuteensa, kasvua haetaan konservatiivisesti lähimarkkinoilta 

Suomalaisista perheyrityksistä

  • puolet uskoo liiketoimintansa myönteiseen kehittymiseen seuraavan 6-12 kuukauden aikana
  • lähes puolet on kasvattanut liikevaihtoa viimeisen kuuden kuukauden aikana
  • vain neljäsosa on vähentänyt henkilöstöä.

KPMG ja Euroopan Perheyritysten liitto jäsenineen ovat toteuttaneet Perheyritysbarometri 2013
-kyselytutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin perheyritysten näkemyksiä liiketoiminnallisista haasteista ja kehitysmahdollisuuksista, myös kansainvälisin vertailuin.

 

Kyselyyn vastanneista puolet uskoo luottavaisesti omaan tulevaisuuteensa ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa onnistumiseen, vaikka luottamus Eurooppaan toimintaympäristönä ei ole vahvistunut. Euroopassa keskeisiksi haasteiksi koettiin yleisen taloudellisen epävarmuuden lisäksi kannattavuuden lasku, työvoimakustannusten kasvu ja monimutkainen sääntely-ympäristö.

 

– Suomen perheyritysten yhteisenä viestinä korostuvat tarpeet lisäjoustoista työmarkkinoilla ja työnantajamaksujen alennuksista. Näiden merkitystä korostaa entisestään se, että kasvua haetaan Suomessa perinteisesti edelleen koti- ja lähimarkkinoilta (78 %), mikä on olennaisesti enemmän verrattuna muiden maiden perheyrityksiin (57 %), kertoo Ari Engblom, KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palvelujohtaja.

 

Suuri osa Suomen perheyrityksistä katsoi, että yhteiskunnalliset olosuhteet yrittäjyyteen Suomessa ovat heikkenemässä (47 %) tai pysyvät enintään nykyisellään (47 %), mikä osittain selittää yritysten negatiiviset odotukset Suomen taloudesta. Reilusti yli puolelle suomalaisista vastaajista rahoitus ei kuitenkaan ole ollut ongelmallista.

 

– Tutkimus vahvistaa sen, että talouden yleiset odotukset ovat meillä hieman heikommat kuin keskimäärin Euroopassa, toteaa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen.

 

– Tutkimus osoittaa sen, että Suomen rahoitusjärjestelmä on selvästi pankkikeskeisin, ja odotus oman pääoman käytöstä on vain kolmannes siitä mitä muualla Euroopassa. Suomessa pitäisikin lisätä huomiota oman pääoman kartuttamismahdollisuuksiin. Sukupolvenvaihdosten edistämisessä Suomessa perintö- ja lahjaverotus koetaan selkeästi suuremmaksi esteeksi kuin muualla Euroopassa, kertoo Vanhanen.

 

Taustaa tutkimuksesta

 

Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa 14 Euroopan Unionin jäsenmaassa, kyselyyn osallistui lähes 600 vastaajaa. Suomesta kyselyyn vastasi 75 perheyrityksen päättäjää. Perheyritysbarometri toteutetaan jatkossa kahdesti vuodessa.

Lisätietoja

 

Jaa sisältö

Share this

Lue lisää palveluistamme perhe-ja kasvuyrittäjille

Lue lisää palveluistamme perhe-ja kasvuyrittäjille
Perhe- ja kasvuyritykset luovat Suomen kilpailukyvyn ja yhteiskuntamme hyvinvoinnin perustan. Lue lisää siitä, miten KPMG:n asiantuntijat voivat auttaa perhe- ja kasvuyrityksiä menestymään.