Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Veropalvelut, Henkilöverotus, Ulkomaankomennukset
 • Aihealue: Vertaileva tutkimus, Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Lehdistötiedote, Tutkimusraportti
 • Päivämäärä: 11.10.2011

Palkansaajien tuloverotuksessa ei juuri muutoksia vuonna 2011 (11.10.2011) 

Hallitukset ympäri maailman käyttävät veropolitiikkaa keinona vakauttaa valtion tulopohjaa talouden muutostilanteissa, ja palkansaajien tuloveroasteet ovat tänäkin vuonna olleet tärkeä keskustelunaihe. Tästä huolimatta alle 15 prosenttia valtioista on tehnyt tänä vuonna muutoksia palkansaajien tuloveroprosentteihin.

Tämä käy ilmi KPMG Internationalin laatimasta kansainvälisestä selvityksestä, jossa kartoitetaan tuloverotuksen ja sosiaaliturvamaksujen tason kehitystä 96 valtiossa viimeisten yhdeksän vuoden aikana. Tutkimuksessa on vertailtu korkeimpia tuloveroja ja sosiaaliturvamaksuja sekä verotuksen tasoa tietyillä tulotasoilla.

 

Eniten muutoksia Euroopassa

 

Tutkimuksen mukaan korkeimmissa tuloveroprosenteissa ei yleisesti ottaen ollut monia muutoksia vuonna 2011 - muutoksia tehneet valtiot löytyvät pääosin Euroopasta.

 

Esimerkiksi Unkari laski korkeimman tuloveroprosentin 32 prosentista 16 prosenttiin ja otti samalla käyttöönsä tasaverojärjestelmän. Myös Latvia laski tasaverokantaansa yhdellä prosenttiyksiköllä. Ukrainassa tehtiin muutos toiseen suuntaan: Ukrainan tasaverokanta nostettiin 15 prosentista 17 prosenttiin.

 

Muualla Euroopassa muutokset olivat vähäisiä. Irlannissa, Luxemburgissa, Espanjassa ja Portugalissa korkeimmat tuloveroprosentit nousivat hieman. Espanja myös otti käyttöön uudet veroluokat suurituloisille.

 

Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa tapahtui pieniä veroprosenttimuutoksia, jotka johtuivat kunnallisveroprosenttien muutoksista.

 

Euroopan ulkopuolisissa maissa korkeimpiin tuloveroprosentteihin tuli hyvin vähän muutoksia vuonna 2011. Esimerkiksi Aasian maista Japanissa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa ja Intiassa korkeimpiin tuloveroprosentteihin ei tullut muutoksia edellisvuoteen nähden.

 

Suomessa verotuksen taso edelleen yksi Euroopan korkeimmista

 

Maailman mittakaavassa Euroopan maat verottavat palkansaajia tiukimmin. Esimerkiksi Länsi-Euroopassa palkansaajien korkein tuloveroprosentti on keskimäärin yli 45 prosenttia.

 

Suomessa palkansaajien korkein tuloveroprosentti on tänä vuonna 49,2 prosenttia, kunnallisveron keskiarvo huomioiden. Euroopan tasolla Suomi sijoittuu korkeimpien tuloveroprosenttien vertailussa seitsemänneksi. Kun vertailuun otetaan mukaan palkasta vähennettävät sosiaaliturvamaksut, Suomi sijoittuu kauemmaksi kärjestä. Suomessa työntekijöiden sosiaaliturvamaksut ovat Keski- ja Länsi-Euroopan maihin nähden alhaiset.

 

Itä-Euroopassa palkansaajien tuloverotuksen taso on edelleen paljon matalampi kuin muualla Euroopassa. Keskimääräinen tuloveroprosentti on Itä-Euroopassa noin 17 prosenttia, kun se muualla Euroopassa on tähän verrattuna yli kaksinkertainen. Itä-Euroopan alhainen tuloverotuksen taso selittyy lähinnä matalien tasaverokantojen käytöllä. Monesti näissä maissa saattaa kuitenkin olla verraten korkeat sosiaaliturvamaksut.

 

KPMG:n selvityksen mukaan maailman korkein palkansaajien tuloveroprosentti löytyy Karibian saariin kuuluvalta Arubalta, jonka korkein tuloveroprosentti on 59 prosenttia. Seuraavaksi korkeimmat tuloveroprosentit kuluvana vuonna ovat Ruotsissa (noin 57 prosenttia), Tanskassa (noin 55 prosenttia) ja Alankomaissa (52 prosenttia).

 

– Veroprosentti ei itsessään ole kuitenkaan ainoa merkityksellinen seikka. Korkeimpia tuloveroprosentteja verratessa tulee ottaa huomioon myös se tulotaso, mistä lähtien korkein tuloveroprosentti tulee sovellettavaksi. Tässä on huomattavia eroja eri maiden välillä, kommentoi Krista Nikmo KPMG:n People Services-yksiköstä.

 

Sosiaaliturvamaksut voivat kasvattaa lopullista maksuvelvollisuuden tasoa huomattavasti

 

Tutkimuksessa on otettu huomioon myös sosiaaliturvamaksujen taso eri maissa vertailemalla verotuksen ja sosiaaliturvamaksujen tasoa eri valtioissa vuositulotason ollessa USD 100 000 ja USD 300 000. Tutkimus osoittaa sen, että laskettaessa lopullista maksuvelvollisuuden tasoa sosiaaliturvamaksuilla on huomattava vaikutus lopputulokseen.

 

– Sosiaaliturvamaksut ovat usein merkittävä menoerä, eikä niitä saisi unohtaa esimerkiksi ulkomaankomennusta suunniteltaessa tai paikallista työntekijää palkattaessa. Koska sosiaaliturvamaksut saattavat kasvattaa lopullista maksuvelvollisuutta merkittävästi, ne tulee ottaa suunnitelmissa huomioon, toteaa Paula Holmström KPMG:n People Services-yksiköstä.

 

KPMG Internationalin tutkimuksessa on verrattu toisaalta verojen ja työntekijän sosiaaliturvamaksujen yhdistelmän tasoa eri maissa ja toisaalta työnantajan ja työntekijän sosiaaliturvamaksujen yhdistelmän tasoa eri maissa.

 

Maat, joilla on sinänsä korkein verotuksen taso, eivät välttämättä ole kärjessä kun huomioon otetaan verotuksen lisäksi työntekijän sosiaaliturvamaksut. Esimerkiksi vuositulotasolla USD 100 000 korkeimmat maksuprosentit ovat vuonna 2011 Belgiassa (47,9 prosenttia), Papua-Uusi-Guineassa (46,3 prosenttia) ja Kroatiassa (45,2 prosenttia). Suomessa maksuprosentti on USD 100 000 vuositulotasolla 36,9 prosenttia.

 

Tutustu tutkimukseen KPMG’s Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2011 kokonaisuudessaan.

 

KPMG:n People Services -yksikkö tarjoaa kattavasti kansainvälisten komennusten, palkitsemisjärjestelmien, ennakkoperinnän sekä henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluita.

 

KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme lähes 140 000 henkilön voimin 150 maassa ympäri maailmaa. KPMG-verkoston jäsenyritykset ovat Sveitsissä rekisteröidyn KPMG International Cooperativen ("KPMG International") jäseniä. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 650 henkilöä 16 paikkakunnalla.

 

Lisätietoja

 • Paula Holmström, Senior Tax Manager
  KPMG Oy Ab
  puh. 020 760 3710
 • Krista Nikmo, Tax Assistant Manager
  KPMG Oy Ab
  puh. 020 760 3590
  e-mail: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Tutustu raporttiin kokonaisuudessan

Tutustu raporttiin kokonaisuudessan
KPMG's Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2011