Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Teollisuus, Valmistava teollisuus, Kehittyvät markkinat, Venäjä, Kiina
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Lehdistötiedote, Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 10.1.2013

KPMG:n tutkimus: Sähköauto ei voita vuosikymmeneen 

Autovalmistajat keskittyvät lähitulevaisuudessa perinteisten autojen polttoainetehokkuuden lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen, eivät sähköautoteknologian kehittämiseen. Suurimmat tuotantoinvestoinnit menevät kehittyviin maihin Länsi-Euroopan kärsiessä.

Keskeiset motiivit autoteollisuuden tuleviin investointeihin ovat odotukset kuluttajakäyttäytymisen trendeistä ja muutoksista. Ympäristönäkökohdat ovat edelleen tärkeitä, mutta kuluttajien tärkein syy valita autonsa on liikkumisen hinta. Se suosii vähäpäästöisiä bensiini-, diesel- ja kaasukäyttöisiä autoja.

 

Kuluttajien odotetaan lisäävän kysyntäänsä myös sähkömoottorin, polttomoottorin ja akun yhdistävissä plug in -hybridiautoissa. Autonvalmistajista ja alihankkijoista 24 prosenttia sanoo investoivansa plug-in-hybrideihin ja vain 8 prosenttia pelkkään akkuteknologiaan.

 

Yhtenä syynä vain sähköllä kulkevien autojen hitaaseen yleistymiseen on KPMG:n autotutkimuksen mukaan epävarmuus siitä, millä vauhdilla sähköjen edellyttämä infrastruktuuri – etenkin latausverkosto – laajenee.

 

”Tämä on uusi käänne ja merkki siitä, että joudumme odottamaan uudempia teknologioita oletettua kauemmin. Näyttää kuitenkin siltä, että puhtaasti sähkökäyttöiset ajoneuvot eivät voita globaalisti ainakaan seuraavan vuosikymmenen aikana ”, sanoo KPMG:n globaalin autoteollisuusyksikön johtaja Mathieu Meyer.

 

Auto ei ole statussymboli – paitsi idässä

 

Ympäristötietoisuus, kaupungistuminen ja kustannustietoisuus ovat muuttaneet kuluttajakäyttäytymistä Länsi-Euroopassa ja muualla kypsillä markkinoilla. Autoa ole enää välttämätöntä omistaa itse, vaan sen voi tilata silloin, kun sille on käyttöä. Myös Suomessa ovat yleistymässä liikkuvuuteen liittyvät palvelut – esimerkiksi car-sharing.

 

”Autoa ei meillä pidetä enää samalla tavalla statussymbolina kuin ennen. Myös se on lisännyt pienempien autojen suosiota”, arvioi Suomen KPMG:n teollisuus-toimialasta vastaava johtaja Kim Lehto.

 

Tilanne on toinen kehittyvillä markkinoilla, jossa kuluttajat suosivat suurempia ja kalliimpia autoja kuten katumaastureita. Kypsillä markkinoilla vain 39 prosenttia vastaajista uskoi katumaastureiden markkinaosuuden kasvavan, kun BRIC-maissa näin uskoi jopa 66 prosenttia vastaajista.

 

Myös alihankinnat uusjakoon

 

Autoteollisuuden tulevaisuudennäkymiä muuttaa myös tuotannon keskittyminen kehittyville markkinoille. Lähes 60 prosenttia vastaajista sanoi lisäävänsä investointeja BRIC-maihin, Brasiliaan, Venäjälle, Intiaan ja Kiinaan. Näissä maissa odotetaan viiden vuoden sisällä myytävän yli puolet maailman uusista autoista.

 

Autotuotanto vähenee Länsi-Euroopassa, etenkin Espanjassa, Italiassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Tutkimus vahvistaa kuitenkin uskoa saksalaisiin brändeihin Volkswageniin ja BMW:hen. Yli 80 prosenttia tutkimuksen vastaajista uskoi VW:n menestyvän parhaiten taistelussa markkinaosuudesta tulevan viiden vuoden aikana.

 

Ajan merkki on, että kymmenen parhaan automerkin joukossa oli neljä kiinalaista yritystä. Uusin trendi on, että kehittyvien markkinoiden autovalmistajat rakentavat tuotantokapasiteettiaan myös läntisten markkinoiden liepeille. Kiinalaisten autonvalmistajien tulo itäiseen Eurooppaan voi autonvalmistuksen lisäksi laittaa uusjakoon myös alihankintaverkoston.

 

”Tämä asettaa haasteita myös suomalaisille autoteollisuuden alihankkijoille pitää asemansa, kun autonvalmistuksen volyymit siirtyvät perinteisiltä kumppaneilta uusille toimijoille”, Kim Lehto sanoo.

 

Taustaa tutkimuksesta

 

Tilintarkastus- ja konsulttiyritys KPMG haastatteli vuonna 2012 tutkimukseensa KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2013 – Managing a multidimensional business model 200 autoteollisuuden avainhenkilöä. Mukana oli autonvalmistajien, alihankkijoiden, jälleenmyyjien, rahoituspalvelujen tarjoajien, vuokraamoiden ja muiden palveluntarjoajien edustajia 31 maasta ympäri maailmaa. Tutkimus julkistettiin globaalisti 9.1.2013.

Lisätietoja

  • Kim Lehto, Advisory Director
    Puh. 020 760 3989
    S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this

KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013

KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013
Tutustu raporttiin kokonaisuudessaan