Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Neuvontapalvelut, Management Consulting, IT-neuvontapalvelut
 • Toimiala: Teknologia, media ja telekommunikaatio, Telekommunikaatio
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
 • Päivämäärä: 30.5.2013

ICT-ulkoistukset jatkavat kasvuaan Pohjoismaissa 

Pohjoismaiset yritykset ja organisaatiot suunnittelevat edelleen ICT-ulkoistamisten lisäämistä, paljastaa KPMG:n tutkimus. Intialaiset ICT-palvelutoimittajat saavat asiakkailtaan parhaat arviot.

Konsulttiyhtiö KPMG on vuosittaisessa tutkimuksessaan selvittänyt yli 200 eniten ICT-hankintoihin rahaa käyttävien Pohjoismaisten yritysten ja organisaatioiden ulkoistamisaikeita sekä tyytyväisyyttä ICT-palvelutoimittajiin.

 

Tutkimus osoittaa, että ICT-ulkoistaminen lisääntyy edelleen Pohjoismaissa. Tutkimukseen vastanneista organisaatioista 43 % aikoo lisätä ulkoistamistaan ja 34 % kertoo aikovansa pitää ulkoistukset nykyisellä tasolla. Samaan aikaan kuitenkin 11 % vastaajista aikoo vähentää ulkoistamistaan ja ottaa palveluita takaisin omaan tuotantoon. Ulkoistamisen vähentämistä harkitsevien määrä on noussut viime vuodesta 5 prosenttiyksikköä.

 

Ensisijainen syy ulkoistamiselle on edelleen kustannussäästötavoitteet: 71 % vastaajaorganisaatioista mainitsee tämän olevan ulkoistuspäätöksen taustalla. Myös palvelutoimittajien osaaminen ja palvelun laadun parantaminen ovat painavia syitä ulkoistamiseen.

 

Tarkasteltaessa asiakasorganisaatioiden tyytyväisyyttä ICT-palvelutoimittajiin* parhaimman arvion asiakkailtaan saa intialainen TCS (Tata Consultancy Services), jonka palveluihin on tyytyväisiä 83 % vastaajista. Toista sijaa pitävät HCL ja Volvo IT (80 %). Kokonaisuudessaan asiakasorganisaatioiden tyytyväisyys ICT-palvelutoimittajiin on laskenut jonkin verran viime vuodesta (2013: 64 %, 2012: 68 %).

 

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista, 64 %, hyödyntää jo erilaisia globaalien tuotantomallien muotoja. Luku on pysynyt samalla tasolla jo kolmatta vuotta peräkkäin. Vastaavasti kotimaassaan palvelutuotantonsa pitää siis noin kolmannes vastaajaorganisaatioista, ja näistä vain pieni osa (7 %) harkitsee tuotantomallin muutosta. Offshore- ja nearshore-tuotannon määrä on kuitenkin kasvussa, sillä 40 % vastaajista on lisäämässä niiden osuutta.

 

– ICT-ulkoistuksissa on eroja Pohjoismaiden kesken, kommentoi tutkimuksen tulosta Janne Vesa, joka vastaa Suomen KPMG:n IT-neuvontapalveluista.

 

– Suomalaiset ovat lähteneet muita Pohjoismaita ennakkoluulottomammin ulkoistamaan ICT-palveluja offshore- ja nearshore-kohteisiin. Monet suomalaiset organisaatiot pitävät ulkoistuksesta saatavia kustannussäästöjä tärkeänä, mutta nostavat ulkoistamisen syyksi myös taloudellisen liikkumatilan lisäämisen. Yhä useamassa organisaatiossa halutaan pystyä sopeuttamaan ICT-kulut nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja hyvin solmittu ulkoistussopimus tarjoaa tähän erinomaisen keinon, Vesa jatkaa.

 

 

Taustaa tutkimuksesta

 

KPMG Sourcing Advisory on nyt jo seitsemättä vuotta peräkkäin selvittänyt, kuinka tyytyväisiä asiakasorganisaatiot ovat ICT-palveluidensa ulkoistuskumppaneihin. Vuoden 2013 Nordic Service Provider Performance and Satisfaction Study -selvitystä varten kartoitettiin yli 330 ulkoistussopimusta niissä yli 200 organisaatiossa, jotka käyttävät eniten rahaa ICT- hankintoihin. Sopimusten yhteenlaskettu vuotuinen arvo on yli 4 mrd. euroa. Tutkimuksessa arvioitavien sopimusten vuotuisen arvon tuli olla vähintään 1 milj. euroa. Tutkimukseen osallistui laajasti organisaatioita kaikilta eri toimialoilta sekä julkiselta sektorilta.

Lisätietoja

 • Janne Vesa, Partner
  KPMG Oy Ab
  Puh. 020 760 3512
  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this